Duitsers zeggen massaal kerklidmaatschap op

Naar schatting ruim 200.000 Protestantse Duitsers hebben het afgelopen jaar hun lidmaatschap van de kerk opgezegd zo meldt The Aquilareport. Reden voor de opzegging is voornamelijk de kerkbelasting. Ook Rooms Katholieken zeggen massaal hun lidmaatschap op.

purse-522622_640In Duitsland is het bij wet zo geregeld dat wanneer je als kind binnen een kerk gedoopt bent je automatisch lid bent. En tevens daarmee automatisch verplicht bent de ‘kerkbelasting’ te betalen. Uit die belastingen, welke door de overheid geïnd worden, financieren de kerken hun activiteiten.

Opzegging lidmaatschap gaat gepaard met het nodige papierwerk en het betalen van leges. Daarnaast mag men dan ook geen gebruik meer maken van christelijke instellingen zoals christelijke kinderopvang. Tot voor kort waren veel Duitsers bereid de kerkbelasting te betalen juist vanwege deze voordelen.

Vermogensbelasting

Een recente wijziging in de wetgeving welke er toe leidt dat men nu niet alleen een kerkbelasting moet betalen over het inkomen maar ook 8 tot 9 procent belasting moet betalen over vermogen en winsten over bijvoorbeeld de verkoop van onroerend goed hebben geleid tot de massale ‘uittocht’ van de (papieren) kerkleden. Het was de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen voor veel (vermogende) Duitsers.

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah