Over ons

De website “BijbelGetrouw” is een initiatief van de Stg. Bijbels en Theologisch Onderwijs “Yarah”, voortgekomen uit de werkgroep Bijbel Aktueel. Zie onze website voor meer informatie.

PRIVACY STATEMENT
Deze website plaatst géén cookies op uw computer. Er worden géén gegevens over U uitgevraagd, opgeslagen of verwerkt anders dan uw IP-adres. Deze IP-adressen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beveiliging van onze website en het bijhouden van bezoekersstatistieken. Deze ip-adressen worden niet gerelateerd aan personen maar op land van herkomst gerangschikt/opgeslagen.

OVER DEZE WEBSITE

Artikelen op deze website zijn niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de stichting of haar bestuurder(s). Wij plaatsen ook ingezonden stukken, wanneer interessant voor onze lezers, of opiniestukken van anderen.

CONTACT
Stg. Bijbels- en Theologisch Onderwijs Yarah
Postbus 113
9800 AC ZUIDHORN

Bankrelatie
ING Bank, IBAN rek.nr.  NL54 INGB 0004 4755 98
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

DOELSTELLING
De stichting stelt zich ten doel: “Onderwijs over- en uit de Bijbel middels elektronische, gedrukte en mondelinge overdracht”.

Deze doelstelling trachten wij te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van informatie en onderwijs over- en uit de Bijbel:

  • …via deze (en andere) websites waarbij de nadruk ligt op het kostenloos of, in uitzonderlijke gevallen, tegen kostprijs beschikbaar stellen van Bijbelstudiematerialen in elektronische (= met name via internet) vorm zoals tekst, audio (bijvoorbeeld in mp3-formaat) en video;
  • …via gedrukte media zoals brochures;
  • …via mondelinge overdracht middels Bijbelstudie- en informatie-avonden, prediking, persoonlijk onderwijs en evangelisatie;
    ..via “afstandsonderwijs” middels het “Bijbel College”.

ONAFHANKELIJK
De stichting is onafhankelijk van enige stroming of gezindte. In leer en leven zoekt de stichting aansluiting bij de klassiek-evangelicale overtuiging(en).

FINANCIËN
De stichting heeft géén financieel (winst)oogmerk en kent géén betaalde bestuursleden of werknemers. Alle activiteiten worden door betrokkenen vrijwillig verricht: “Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!” (Vgl. Matteüs 10:8).

De stichting is voor haar werk afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van bestuursleden, sympathisanten, sponsoring (websites). Deze komen geheel ten goede aan het werk van de stichting. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Wilt u onze arbeid (financieel) steunen? Dat zouden we erg fijn vinden!
U kunt uw gift(en) overmaken op:

rek.nr. 44 75 598
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)!