Jehova’s getuigen verboden in Rusland

De Jehova’s Getuigen, een van oorsprong Amerikaanse, sektarische, beweging is door het Russische Hooggerechtshof verboden.

Als overweging voor het verbod stelt het Hooggerechtshof dat de Getuigen een extremistische en “staatsgevaarlijke” groepering zijn. De Jehova’s Getuigen zelf verwerpen deze aantijging.

Ze moeten binnen 30 dagen in beroep gaan tegen de beslissing welke eveneens inhoudt dat al hun bezittingen (gebouwen e.d.) verbeurd verklaard worden.

Ernstige ontwikkeling

Hoewel Jehova’s Getuigen worden beschouwd als een sekte door veel Christenen, kan het verbod van de groepering op grond van de valse beschuldigingen een opmaat zijn naar meer vervolging.

De staatsvervolging van Christenen en “andersdenkenden” uit de communistische periode lijkt zich weer te gaan herhalen. De overheid weet zich hierbij gesteund door de Orthodoxe Kerk, die geen enkele andere geloofsrichting naast zich wil dulden. Als de Russische overheid hier mee wegkomt, is ‘het hek van de dam’.

Schending rechten van de mens

Het verbod is een flagrante schending van de rechten van de mens. Het tast onder andere de Vrijheid van meningsuiting en informatie aan en het Recht op Geloofsvrijheid. Rusland laat hiermee zien terug te willen keren naar een totalitair systeem onder leiding van Poetin.

Zie verder: Reuters, NOS.

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah