PKN Theologen willen af van “band met Israël”

Diverse theologen willen af van de band die er is tussen de PKN en Israël, zo verklaren zij in een manifest op Liberaal Christendom. Volgens de opsteller van het stuk, theoloog Jan Offringa, moet de PKN zich afvragen of er wel een bijzondere positie voor Israël binnen de kerken van de PKN moet zijn.

Offringa is van mening dat Israël géén “speciale plaats” moet hebben in het Christendom. Sterker, hij vindt “dat de kerk wat ons betreft prima zonder Israëltheologie kan”. En verder stelt hij “Er is geen goede reden Israël een aparte plek in de christelijke theologie te geven”. Waarmee hij de bron, de wortels, van het Christendom terzijde schuift.

Terzijde meent Offringa middels een kleine ‘voetnoot’ opmerking te moeten stellen dat Paulus “een van de oudste schrijvers is van het Nieuwe Testament”. Waarmee hij eveneens de betrouwbaarheid van andere schrijvers (Evangelie-shrijvers, brieven) bekritiseert.

Offringa schrijft verder “Zo’n aparte plek voor Israël is theologisch gezien niet alleen onnodig maar ook dubieus. Het suggereert een onderlinge afhankelijkheid die er niet (meer) is. Want het christendom is weliswaar uit het jodendom voortgekomen, maar geen voortzetting daarvan”. Dat het Christendom geen voortzetting is van het Jodendom is uiteraard juist; immers: de Wet is vervuld in- en door Christus. Maar, om vervolgens Israël “geen speciale plaats” meer toe te kennen doet volstrekt tekort aan het Evangelie en de door hem aangehaalde brieven van Paulus. Was het niet juist Paulus die schreef dat God de Israëlieten als Zijn kinderen had aangenomen (Rom 9:4) en de beloften aan Israël niet verbroken zijn (Rom. 9:6 v.v.). Tot slot concludeert Paulus in zijn betoog over Israël dat God het volk Israël niet verstoten heeft (Rom 11:1 v.v.).

Ondanks het feit dat we dus op Israël zijn geënt, en ons niet mogen verheffen tegen de Edele Olijf, Israël, menen  Offringa c.s. “Het christendom staat dus op zichzelf en is een ander geloof geworden” en “Er leven nu twee verschillende geloven naast elkaar”. Je kunt alleen spreken van twee geloven naast elkaar, ons inziens, als je spreekt over het volgen van verschillende goden. Niets is minder waar. Christenen volgen de God van Israël. En dat is méér dan voldoende reden om Israël, als bewaarder van de Woorden van God, een zéér speciale plaats toe te kennen.

 

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah