Onderzoek Epigenetica nekslag voor Darwinisme?

Universiteit Groningen zaagt aan poten darwinisme

Elizabeth Pennisi schrijft in Science Magazine over een opmerkelijk onderzoek aan de universiteit van Groningen, dat darwinisten diep bezorgd maakt.

Onderzoek onder leiding van Frank Johannes zou uitwijzen dat onder invloed van de omgeving een plant duurzaam kan veranderen. Maar niet alleen via het door toeval gestuurde en daarom zeer trage mechanisme van mutatie en selectie, dat sinds Darwin wordt gepostuleerd. Het kan veel sneller gaan, doordat directe aanpassingen aan de omgeving erfelijk worden opgeslagen.

Epigenetica
Dat wijst erop dat de al lang geleden op de vuilnishoop van de geschiedenis geworpen theorie van Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), die er vanuit gaat dat verworven eigenschappen vererfd kunnen worden, wel eens heel wat zinniger zou kunnen zijn dan gedacht. Het onderzoek naar de invloed van omgevingsfactoren op erfelijkheid, heeft lange tijd stilgestaan onder invloed van het overheersende darwinistische dogma, maar kent de laatste tijd een snelle ontwikkeling. De epigenetica geldt als een nieuwe, maar veelbelovende tak van wetenschap.

‘Intelligente’ reactie’
De epigenetica vormt echter ook een impliciete bedreiging voor de darwinistische orthodoxie, die voorschrijft dat aan veranderingen in een soort eerst veranderingen in de DNA-sequentie vooraf moeten gaan. Het lijkt er nu op dat het ook anders kan, en dat zou de hele visie op de evolutie behoorlijk kunnen veranderen. Aanpassing van soorten aan hun omgeving zou dan dus niet louter blind en door toeval gestuurd verlopen, maar ook als snelle ‘intelligente’ reactie op veranderde omstandigheden.

Ketterij
Het onderzoek van Johannes kan erop rekenen zeer kritisch bestudeerd te worden. Vooral interessant, zoals Evolution News schrijft, is om te zien hoe “de oude garde van het neodarwinisme, het ancien régime binnen de biologie, reageert op deze ketterij binnen de eigen gelederen.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah