Welvaartsevangeliste Paula White “Je geld of anders straf van God..!”

Welvaartsprediker Paula White, tevens voorzitter van de “Evangelische adviesraad” van Donald Trump, heeft haar volgelingen laten weten dat ze verwacht dat ze deze maand één maandsalaris aan haar ‘ministry’ afstaan teneinde ‘veel zegen te ontvangen’ . Maar, doen ze dat niet? Dan moeten ze rekening houden met ‘consequenties’.

Paula White prosperity teaching welvaartsevangelie
Paula White – foto: Wikimedia

“If God doesn’t divinely step in and intervene, I don’t know what you’re going to face—he does” — Paula White

Met andere woorden: als je niets geeft, dan moet je daarvan de negatieve gevolgen dragen, “God weet wat je dan wel niet moet verdragen”.

White, een niet onomstreden evangeliste die gerekend wordt tot de Pinksterbeweging, onderwijst dat wie veel geld “aan God” (uiteraard liefst via haar ‘ministry’) geeft, rijk gezegend wordt. Ze gaat daarin zelfs verder: wie dit principe aanhoudt legt daarmee volgens haar de basis voor zegen van God.

“When you don’t honor it, whether through ignorance or direct disobedience, there are consequences” — Paula White

Maar, wie zich niet aan deze ‘principes van de eerste vrucht’ houdt, zo herhaalt ze, en ze negeert of ongehoorzaam is zal moeten beseffen dat er, volgens haar, consequenties zijn.

White staat er om bekend dat zij, net als andere “Welvaartsevangelisten” miljoenen heeft verdiend aan het ‘verkondigen’ van haar evangelie. Bekende theologen verwerpen haar opvattingen dan (uiteraard) ook, noemen haar een charlatan, en waarschuwen dat door ondermeer haar omarming van Trump – en vice versa – heeft geholpen “ketterij te introduceren bij het grote publiek”.

Southern Baptist theologian and ethicist Russell D. Moore said that “Paula White is a charlatan and recognized as a heretic by every orthodox Christian, of whatever tribe.” Michael Horton, a professor of theology at Westminster Seminary California, wrote in early January 2017 that White represented a heretical movement and that her then-upcoming address at President Trump’s inauguration was helping to introduce heresy into mainstream public life. (Wikipedia)

> Lees verder: Newsweek

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah