Todd Bentley publiekelijk “Valse Profeet” genoemd

Todd Bentley, de omstreden “gebedsgenezer” bekend van de zogeheten Lakeland Revival, is al weer sinds enige actief met nieuwe “crusades”. De man, bezaaid met tatoeages en bekend van zijn “BAM-BAM-BAM” uitroepen als hij iemand zegt te ‘zegenen’ met de Heilige Geest, beweerdelijke doden-opwekkingen enz. werd recent door de prediker Justin Peters in zijn eigen samenkomst gezegd dat hij een “werker der ongerechtigheid” was.

Justin Peters, die lijdt aan hersenverlamming (Cerebral Palsy) is in bijgaande video te zien. Bentley will Peters “zegenen”, maar Peters vraagt de microfoon en citeert vervolgens Matt. 7:22,23

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

En verklaart vervolgens: “Deze man is een werker der wetteloosheid” – Bentley reageert “Welke man?”, waarop Peters hem zegt: “Jij bent die man”. Vervolgens probeert Bentley “zijn zegen” aan Peters te geven en overschreeuwt hem; de microfoon wordt van Peters afgenomen en de man wordt van het podium afgevoerd..

Bentley verliet in 2009 zijn vrouw en kinderen voor een stagaire waar hij een affaire mee had gekregen. De organisatie waarvoor hij werkte, en door hem zelf opgericht, Fresh Fire Ministries, verwierp zijn gedrag. Desondanks is hij tegenwoordig weer “in ere hersteld” (ondanks het feit dat hij met geld van de organisatie een villa heeft gekocht en met zijn maîtresse is getrouwd) en trekt weer rond, samen met haar, als “evangelisten-echtpaar”.

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah