Wemelt de Bijbel van de fouten?

HLN.BE komt met een artikel dat claimt “De Bijbel wemelt van de fouten” en noemt er vervolgens,… twee. En, zijn de genoemde fouten inderdaad fouten? 

Citaat uit het artikel

De Bijbel is historisch niet correct en bevat fouten. Dit betoogt geschiedkundige Juan Cole van de Universiteit van Michigan op zijn weblog Informed Comment, onder andere aan de hand van archeologisch onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv naar… kamelen.

De oudste hoofdstukken van de Bijbel beschrijven gebeurtenissen van duizenden jaren geleden, waarbij het bij de westerse bijbelgeleerden gemeengoed is om bijvoorbeeld Abraham in 2000 voor Christus te dateren. Die datering is gebaseerd op niets anders dan generaties naar achteren te tellen en elke generatie een arbitrair aantal jaren toe te kennen.

Maar er zijn bewijzen dat het Heilige Boek later is geschreven en latere ontwikkelingen in een verder verleden projecteert, zegt Cole. Zo staat in de Bijbel dat in wat nu Israël is, kamelen vierduizend jaar geleden werden gedomesticeerd.

Sla even Wikipedia er op na en je ziet dat het niet klopt.
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kameel#In_dienst_van_de_mens

Kamelen zijn ongeveer 4500 jaar geleden gedomesticeerd in Iran en Turkestan. Ongeveer 4000 jaar geleden bereikten ze Mesopotamië. Tussen 1700 en 1200 v.Chr. verspreidden de huiskamelen zich vanuit Iran over Zuid-Rusland, Noord-Kazachstan en Oekraïne. In de 3e eeuw v.Chr. bereikten de kamelen China.

V.w.b. de bewering over David zit hij er ook totáál naast. Want die inscripties zijn er wel degelijk, de Moabieten beitelden het nog op een steen..

http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/M/Moab%20/%20Stele/618/

Jammer dat zo’n man zó serieus wordt genomen. Want hij zit er gewoon volledig naast en zijn beweringen zijn met even op Wikipedia kijken en Google gebruiken meteen te weerleggen..

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah