Paleis Sanherib en Esarhaddon gevonden in Mosul (Nineve)

Dat IS veel vernielingen heeft aangericht in Mosul en bij andere historische plaatsen is bekend. Door de vernielingen echter is nu ook een nieuwe ontdekking gedaan. Het paleis van Esarhaddon in Mosul is (terug)gevonden.

Het paleis, in eerste instantie gebouwd door Sanherib. Toen die door twee van zijn zonen werd omgebracht nam Esarhaddon als troonopvolger de macht over (2 Koningen 19:37). Esarhaddon herstelde en renoveerde het paleis en het werd door Assurbanipal nogmaals gerenoveerd. Het paleis was gedeeltelijk verwoest bij de Slag om Nineve in 612 v.C.

Nineve ligt binnen de grenzen van de stad Mosul. De ontdekking kon gebeuren doordat IS tunnels gegraven had op zoek naar historische schatten om die (illegaal) door te verkopen. Met het roven en doorverkopen van onder meer deze historische schatten financieren zij hun wapenaankopen.

Bron/meer informatie: Telegraph.co.uk

Esherhaddon werd beschouwd als ”een van de grootste koningen” van Assyrië. Het is bekend van hem dat hij op zijn minst vier paleizen had laten bouwen.

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah