Joden ‘geletterd’ voor eerste ballingschap. Bijbelse teksten waarschijnlijk veel ouder dan aangenomen werd.

Moderne theologen beweren vaak, wanneer ze spreken over de ouderdom van de Bijbelse teksten: “De teksten van de Bijbel zijn pas laat samengesteld, na de 1e ballingschap..” en “Dat boek is onze toegangsweg tot dat volk, terwijl je het hebt over een orale cultuur. Mensen die konden lezen vormden maar een heel beperkt deel van de bevolking” (UvA-voorzitter en godsdienstwetenschapper Karel van der Toorn, ScienceGuide). Met andere woorden: de Bijbel is pas “een paar honderd jaar voor Christus geschreven”.

Bijbel veel ouder dan iedereen denkt

De realiteit blijkt echter anders. Recent onderzoek op oude Hebreeuwse teksten heeft namelijk aangetoond dat én de Joden een geletterd volk waren én er voor de 1e ballingschap al een traditie was van een ‘geschreven woord’ bij de Joden, in tegenstelling tot de aanname dat er sprake was van een ‘orale traditie’ (die bij nomaden-stammen zou passen).

Onderzoekers bekeken 16 inscripties en teksten, gedateerd op ca. 600 voor Christus, gevonden in een voormalig fort (Arad) uit het zuiden van het toenmalige Juda. De inscripties bevatten instructies voor troepenverplaatsingen, boekhoudkundige gegevens, voorraadbeheer en correspondentie met andere (militaire) forten.

Analyse wees er op dat er sprake was van minimaal zes handschriften (schrijvers). De onderzoekers constateren dat er nogal wat gewone zaken beschreven werden. Wat er op duidt dat het schrift, lezen en schrijven, breed in gebruik was. Niet alleen zeer belangrijke koninklijke besluiten of andere rijksaangelegenheden werden op schrift gesteld in die tijd, integendeel.

Dit komt overeen met eerdere vondsten van enige tijd later uit de Joodse Ballingschap in Babel. Ook daar werden zaken als huurovereenkomsten, inventarislijsten e.d. gevonden. Oftewel een gebruik van de (geschreven) taal zoals wij dat nu ook kennen.

Deze wijdverspreide geletterheid voor de val van Jeruzalem heeft belangrijke implicaties voor de tijdlijn van de Hebreeuwse Bijbel“, zeggen de onderzoekers. Hoewel Bijbelse teksten door geleerde personen zouden kunnen zijn geshreven en zouden kunnen zijn verteld (voorgelezen) aan de ongeletterden stellen de onderzoekers dat “een geletterde bevolking een betere inbedding van de completering van een dusdanig groot werk zou geven” [..]

Vastgesteld kan worden dat de ‘moderne theologie’, die zich nog steeds beroept op verouderde gegevens en data uit het begin van de vorige eeuw (!) en nieuwe vondsten en data negeert, zo langzamerhand geen basis meer heeft. Zeker wetenschappelijk gezien niet meer.

Meer en meer moet op basis van objectieve wetenschappelijke data en vondsten vastgesteld worden dat de ‘traditionele’ opvattingen over de betrouwbaarheid van de Bijbel overeind blijven en zelfs alleen maar bevestigd worden. Zoals ook het ‘interne bewijs’ van de Bijbel daar ook natuurlijk op wijst. Denk bijvoorbeeld aan de vele malen dat er in de verhalen terug verwezen wordt naar geschreven bronnen.

Bronnen:
> International Business Times
Associated Press/US News

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah