Het Huis van David

Een bijna 3.000 jaar oude vondst op dit moment tentoon gesteld in New York bevestigt de historiciteit van het Koningshuis van David, en daarmee van David. Het weerlegt daarmee de mening van verschillende seculiere wetenschappers (en theologen) die claimen dat Koning David nooit heeft bestaan.

Tel-Dan-StelaZo claimt men dat veel van de heldendaden van David niets anders zijn dan ‘legenden’, zijn militaire triomfen, zijn relaties, zijn koningschap: niets anders dan verzinsels van latere schrijvers – aldus Jacob Wright van Emory University in een online artikel.

Wright zal zijn woorden echter moeten “inslikken”. De zogeheten Tel Dan Stele, een deel van een steen met een inscriptie, gevonden bij een opgraving in 1993-1994 en gedateerd rond de 9e eeuw voor Christus beschrijft de expeditie van een onbekende veldheer en hoe hij Israël en haar bondgenoot “het Huis van David”, versloeg.

Het belang van dergelijke vondsten is groot; als er géén David was, géén Koningshuis van David, zou ook de Bijbelse claim dat Christus Jezus “de Zoon van David” is, en daarmee de Messias die de vervallen hut van David weer opbouwen zal, geen grond hebben.

Lees verder bij ChristianNews.NET

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah