Herziene NBV komt met nieuw “Onze Vader”

De NBG heeft in haar voorstel voor een herziene NBV vertaling een nieuwe variant opgenomen van het ‘Onze Vader’. Het doel is niet zozeer een grondtekstgetrouwe weergave te geven maar een versie te maken “die bij uitstek geschikt is om hardop te bidden”.

De EO meldt hier overDe revisie is ook bedoeld om kerken een nieuwe gelegenheid te geven een eigentijdse versie van het Onze Vader te gaan gebruiken“. De herziene variant luidt als volgt:

Gratis preek luisteren via internetOnze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
10laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden  op aarde zoals in de hemel.
11Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
12Vergeef ons onze schulden,  zoals ook wij vergeven  wie ons iets schuldig is.
13En breng ons niet in beproeving,  maar red ons van het Kwaad.
[Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen]

Het “Onze Vader” wordt traditiegetrouw in sommige kerken “opgezegd”. In Matteüs 6 (HSV) lezen we dat de opdracht die Jezus gaf aangaande het bidden er van “wanneer u bidt,  ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader”. Het is dus van oorsprong niet bedoeld als een gebed dat opgezegd dient te worden in de kerk, integendeel. Het werd gegeven aan de discipelen als gebed juist tegengesteld aan de openbare gebeden in de synagoge (Mat. 6:5,6).

De vertaling (of: hertaling van de vorige 2004-versie) die de NBV bevat is minder ouderwets. Maar daarmee niet beter. Dat heeft alles te maken met de doelstelling van de vertaling. Opvallend is met name de vertaling van vers 13. Niet alleen wordt de boze hier ‘wegvertaald’ tot “het kwaad” (met een hoofdletter nota bene!) maar wordt de boze (zie ook Matt. 13:19) een onpersoonlijk fenomeen gemaakt. Het kwaad kan van alles zijn. De boze refereert duidelijk aan God’s tegenstander. Er is geen enkele aanleiding dit zo te vertalen, zelfs niet als je het wilt populariseren. De eerdere NBV-versie uit 2004 deed dit ook reeds. Toen was de vertaling “red ons uit de greep van het kwaad”.

De vertaling gaat hier dus mank op twee gebieden; tekstueel én qua doelstelling van de vertaling (het “openbaar opzeggen” er van, immres: dit is tegengesteld aan de opdracht enkele verzen eerder).

 

 

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah