Bijbel in gewone taal

prod_standaardbijbelGisteren, 1 oktober 2014, werd de ‘Bijbel in Gewone taal’ aangeboden aan Koning Willem-Alexander. De vertaling, waaraan zeven jaar is gewerkt, is een volledig nieuwe vertaling ‘vanuit de grondteksten’ gemaakt door 16 vertalers van het NBG in samenspraak met neerlandici.

De Bijbel in Gewone Taal heeft een woordenschat van slechts 4.000 woorden, welke daarmee geschikter is voor kinderen, jongeren maar ook volwassenen.

Veel ‘staande uitdrukkingen’ zijn daardoor echter wel gesneuveld. Zo worden bekende uitdrukkingen als “Uw naam worde geheiligd” bijvoorbeeld nu “Laat iedereen u eren”. Via de website van het NBG kunt u via de optie ‘lees en ervaar’ zelf teksten lezen en vergelijken met bestaande vertalingen.

De Bijbel in Gewone Taal is gebaseerd op wat volgens het NBG op dit moment de beste tekst is:

  • Voor het Nieuwe Testament is dat de nieuwste wetenschappelijke uitgave van de Griekse tekst, die bekend staat als de 28e editie van Nestle-Aland. Dat is op dit moment de betrouwbaarste weergave van het Griekse Nieuwe Testament.
  • Voor het Oude Testament is dat de moderne uitgave van de Hebreeuwse tekst, de 5e editie van de Biblia Hebraica Stuttgartensia. In het spoor van deskundigen worden op die tekst soms verbeteringen aangebracht (zoals dat gedaan wordt in bijna alle bijbelvertalingen).

De doelstelling van de vertaling is de Bijbel dicht bij de mensen te brengen.

“Juist door de gewone taal brengt deze vertaling de tekst heel dichtbij, horen we van lezers. Wij denken dat deze Bijbel gebruikt kan worden op school, thuis en in de kerk. We schrijven niks voor, maar we zien wel veel mogelijkheden.” (vertaler Matthijs de Jong)

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah