Statenvertaling als ‘luisterbijbel’

bijbel_oudDe Statenvertaling is over enige tijd beschikbaar als ‘luisterbijbel’. Dit in navolging van het initiatief om de NBV-vertaling als luisterbijbel aan te bieden.

 

De makers stellen:

Dit initiatief is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een gesproken versie van Gods Woord in de Statenvertaling, de Bijbelvertaling die qua betrouwbaarheid en nauwkeurigheid nog steeds, sinds eeuwen, op eenzame hoogte staat in het Nederlands taalgebied.

De Statenvertaling in luisterbijbelformaat is een vrijwilligersproject. Inmiddels zijn delen al ingesproken en te beluisteren via

https://statenvertalingluisterbijbel.wordpress.com/

Joden ‘geletterd’ voor eerste ballingschap. Bijbelse teksten waarschijnlijk veel ouder dan aangenomen werd.

Moderne theologen beweren vaak, wanneer ze spreken over de ouderdom van de Bijbelse teksten: “De teksten van de Bijbel zijn pas laat samengesteld, na de 1e ballingschap..” en “Dat boek is onze toegangsweg tot dat volk, terwijl je het hebt over een orale cultuur. Mensen die konden lezen vormden maar een heel beperkt deel van de bevolking” (UvA-voorzitter en godsdienstwetenschapper Karel van der Toorn, ScienceGuide). Met andere woorden: de Bijbel is pas “een paar honderd jaar voor Christus geschreven”.

Bijbel veel ouder dan iedereen denkt

De realiteit blijkt echter anders. Recent onderzoek op oude Hebreeuwse teksten heeft namelijk aangetoond dat én de Joden een geletterd volk waren én er voor de 1e ballingschap al een traditie was van een ‘geschreven woord’ bij de Joden, in tegenstelling tot de aanname dat er sprake was van een ‘orale traditie’ (die bij nomaden-stammen zou passen).

Onderzoekers bekeken 16 inscripties en teksten, gedateerd op ca. 600 voor Christus, gevonden in een voormalig fort (Arad) uit het zuiden van het toenmalige Juda. De inscripties bevatten instructies voor troepenverplaatsingen, boekhoudkundige gegevens, voorraadbeheer en correspondentie met andere (militaire) forten.

Analyse wees er op dat er sprake was van minimaal zes handschriften (schrijvers). De onderzoekers constateren dat er nogal wat gewone zaken beschreven werden. Wat er op duidt dat het schrift, lezen en schrijven, breed in gebruik was. Niet alleen zeer belangrijke koninklijke besluiten of andere rijksaangelegenheden werden op schrift gesteld in die tijd, integendeel.

Dit komt overeen met eerdere vondsten van enige tijd later uit de Joodse Ballingschap in Babel. Ook daar werden zaken als huurovereenkomsten, inventarislijsten e.d. gevonden. Oftewel een gebruik van de (geschreven) taal zoals wij dat nu ook kennen.

Deze wijdverspreide geletterheid voor de val van Jeruzalem heeft belangrijke implicaties voor de tijdlijn van de Hebreeuwse Bijbel“, zeggen de onderzoekers. Hoewel Bijbelse teksten door geleerde personen zouden kunnen zijn geshreven en zouden kunnen zijn verteld (voorgelezen) aan de ongeletterden stellen de onderzoekers dat “een geletterde bevolking een betere inbedding van de completering van een dusdanig groot werk zou geven” [..]

Vastgesteld kan worden dat de ‘moderne theologie’, die zich nog steeds beroept op verouderde gegevens en data uit het begin van de vorige eeuw (!) en nieuwe vondsten en data negeert, zo langzamerhand geen basis meer heeft. Zeker wetenschappelijk gezien niet meer.

Meer en meer moet op basis van objectieve wetenschappelijke data en vondsten vastgesteld worden dat de ‘traditionele’ opvattingen over de betrouwbaarheid van de Bijbel overeind blijven en zelfs alleen maar bevestigd worden. Zoals ook het ‘interne bewijs’ van de Bijbel daar ook natuurlijk op wijst. Denk bijvoorbeeld aan de vele malen dat er in de verhalen terug verwezen wordt naar geschreven bronnen.

Bronnen:
> International Business Times
Associated Press/US News

Aanslag in Pakistan eist groot aantal levens van voornamelijk christenen

Pasen wordt Christelijke feestdag in PakistanDe eerste officiële vrije paasdag, voor Christenen in Pakistan, is op een bloedbad uitgelopen.

In een park in Lahore, in een voornamelijk christelijke wijk, is een bomaanslag gepleegd in een park waar veel, met name christenen, genoten van hun vrije dag. De aanslag werd gepleegd door een zelfmoord-terrorist. Waarschijnlijk werd de aanslag gepleegd vanuit religieuze motieven. De eerste berichten spreken van 65 doden en meer dan 280 gewonden – voornamelijk vrouwen en kinderen.

Lees verder/bronnen:
New York times
Huffington Post

[update – 28/03/2016]

Via Facebook hadden we contact met Naveed Aziz, bestuursvoorzier van “God Provides International Ministries” in Lahore. Hij liet weten dat er inmiddels zo’n 325 gewonden waren en bevestigde dat er naar schatting 65 overledenen zijn. Onder de gewonden ook enkele vrienden van hem.

De aanslag was duidelijk gericht tegen de Christelijke minderheid (zo’n 5% van de inwoners van Lahore), zo bevestigt ook de EO.

 

Iran kent snelst groeiende Evangelische kerken ter wereld

Evangelische kerken in Iran snelstgroeiende geloofsgemeenschap

Iran is één van de meest gevaarlijke landen in de wereld voor volgelingen van Jezus Christus. Bijna alle ‘bovengrondse’ Farsi-sprekende kerken zijn gesloten en huisgemeenten worden met regelmaat door de politie geïntimideerd en overvallen. De leiders van de kerken worden gearresteerd.

Evangelisatie door christenen is tegen de wet en er staat zelfs doodstraf op. Maar ondanks de furieuze inspanningen van de Iraanse leiders om het christendom tot staan te brengen is de Evangelische kerk in Iran de snelstgroeiende Evangelische gemeenschap ter wereld, zo blijkt uit de statistieken van “Operation World”. Vooral Iran’s harde aanpak en geweld in naam van de islam heeft gezorgd voor teleurstellingen en zoeken naar waarheid bij de Iraniërs.

Sattelietontvangers veel gebruikt in het Midden OostenMaar hoe kan het dat het aantal gelovigen in Iran zo snel groeit, ondanks de onderdrukking van het christendom vanuit de overheid?

Ondanks de gevaren delen Iraanse gelovigen hun geloof. En SAT-7’s uitzendingen van christelijke programma’s kunnen door iedereen worden ontvangen via de satellietontvangers – alom in gebruik in Iran net als overigens in het hele Midden-Oosten.

Tegen de verdrukking in groeien de Iraanse geloofsgemeenschappen – vaak dus met gevaar voor eigen leven. De Evangelische gemeenten groeien daar dus sneller dan waar ook ter wereld. Hetzelfde verschijnsel zagen we tot in de jaren ’90 van de vorige eeuw in het voormalige Oostblok en, ook tegenwoordig nog, ook in China waar ondanks de tegenwerking van de communistische leiders het christendom nog steeds groeit.

 

> Bron: Mark Ellis, Special to ASSIST News Service

Waarom radicaliseren jonge moslims?

palestijns meisjeWaarom radicaliseren sommige jonge moslims en gaan ze zich aansluiten bij IS of andere terreur groepen? Die vraag is, naar aanleiding van de aanslagen in Zaventem, weer -of: nog steeds- actueel.

Schrijver, en voormalig moslim, Nabeel Qureshi, concludeert na drie jaar onderzoek dat de reden theologisch is. Nabeel groeide zelf op in een Islamitisch gezin en was altijd geleerd dat de Islam een religie van vrede is. Hij kon dit echter niet rijmen met wat hij las in de Koran een, volgens hem, boek dat niet anders predikt dan geweld.

De vraag die hij wil beantwoorden is: hoe moet de moslimgemeenschap het radicaliseren van (sommige) moslim-jongeren oplossen? Is er een reformatie nodig van de islam of iets anders?

Bijgaande een (engelstalig) interview op FOX News.

Pasen Christelijke feestdag in Pakistan

Pasen wordt Christelijke feestdag in PakistanIn Pakistan is een resolutie aangenomen waarmee de feestdagen van christenen officieel worden erkend. Pakistaanse christenen hebben hierdoor de mogelijkheid om vrij nemen met Pasen om het feest te vieren, zo meldt de Evangelische Omroep.

Ook de hindoeïstische feestdagen, Holi en Divali, zijn nu erkend als feestdagen. Het is de eerste keer in 69 jaar dat religieuze minderheden in Pakistan hun nationale feestdagen mogen vieren.

> Lees verder

Palestijnen verwerpen vredesplan Biden

palestijns meisjeDe Palestijnse leider Abbas heeft de vredesvoorstellen van Joe Biden (vice president van de VS) verworpen – zo melden de Israëlische media.

Volgens de palstijnse krant Al-Quds heeft de Amerikaanse vice-president Abbas een nieuw voorstel gedaan welke onder meer de verdeling van Jeruzalem en bevriezen van de Israëlische nederzettingenpolitiek in Juda, Samaria en Jeruzalem inhield. In ruil daarvoor zou de PA het land Israël, de Joodse staat, moeten erkennen en hun eis op het ‘recht op terugkeer’ van de afstammelingen van de vluchtelingen uit 1948 moeten loslaten.

Abbas weigerde het voorstel, niet voor de eerste keer, ter plekke.

De Nederlandse media zwijgen – zoals de meeste media overigens – over de hardnekkige weigeringen van de Palestijnse leiders om daadwerkelijk tot een oplossing te komen en de voorstellen voor een vredesplan te accepteren..

> Lees verder

StaatGeschreven stopt

Het blog “StaatGeschreven” stopt er mee, zo deelt hoofdredacteur Jaap Marinus mee op de site. StaatGeschreven begon ooit als een blog waar twee vrienden, Marinus en Drenth, de “theologische degens kruisten” waarbij Drenth vanuit “vrijzinnig” standpunt zijn gedachten weergaf en Marinus meer vanuit “orthodoxe” hoek zijn visie gaf.

staatgeschrevenstoptGaandeweg echter ontwikkelde het blog zich tot een modernistische, vrijzinnige, blog. Een paar jaar geleden verscheen ook een boek, zie onze berichtgeving hier, welke duidelijk maakte dat de redacteuren beide inmiddels tot de vrijzinnige modernistische stroming gerekend moeten worden.

Op het blog zelf geeft redacteur Drenth aan dat hij nooit vrijzinnig was, .. Drenth schrijft over het eerdere boek dat hij er spijt van heeft dat het is verschenen:

De afgelopen zes jaar ben je getuige geweest van een zoektocht. Als de waarheidsvorsing van de orthodoxie niet beklijft en vrijzinnig niet als thuis voelt, wat dan wel? Een deel van die zoektocht is neergedaald in het boek dat Jaap en ik schreven. Dat boek heet net als dit blog Staat Geschreven, een boek waar ik voor een groot deel spijt van heb. Omdat het een premature tussenstand geeft van een zoektocht, en daardoor te weinig diepgang heeft.

Want, zo schrijft hij, ze geloven nog steeds Christus Jezus’ uitspraak “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Wat wij jammer vinden is dat hij dan toch als slotzin toevoegt

Ik heb minder met de waarheid dan met het leven. Maakt mij dat vrijzinnig?

Onze gedachten zijn bij Jaap en Erik. We waren “geen vrienden” in die zin dat wij met dit blog lijnrecht tegenover hun opvattingen staan. Maar wel kennen we Jaap als een fijne, oprechte, jonge man. En betreuren het dat de zoektocht van Jaap en Erik tot deze ‘tussenstand’ heeft geleid.

Wie de Waarheid kent, hééft het leven. Het ééuwige leven. Dáár begint het mee: de Waarheid. Er is géén leven zonder deze Waarheid en de Weg naar de Waarheid, Christus Jezus. We hopen dat in de nabije toekomst toch de Waarheid méér belangrijk mag worden voor hen, of zijn, dan dit korte, aardse leven.

 

Stopzetting Forum Bijbelgetrouw

forum-763107_640Na jarenlang een forum beschikbaar te hebben gehad op de website bijbelgetrouw.nl is besloten het forum stop te zetten. Het oude forum werd geruime tijd geleden vervangen door een nieuw systeem maar de animo voor internetfora is flink afgenomen.

We hadden daarnaast veel last van ‘spammers’ en ander misbruik op het forum.

Er is daarom besloten het forum (binnenkort) te sluiten. We zullen het forum mogelijk nog enige tijd in ‘archief’-vorm in stand houden.

Dr. Charles C. Ryrie overleden

Gisteren is, zo berichten diverse media, Dr. Charles C. Ryrie overleden. Slechts een paar week voor zijn 91e verjaardag is hij naar zijn Hemelse Vader gegaan – de Vader waar hij 70 jaar van zijn leven aan heeft gewijd. Een groot theologisch denker, schrijver, docent en bijbelcommentator.

Dr. Charles C. Ryrie

Ryrie is in Evangelische kringen niet onbekend. Hij was in de Schrift onderwezen door ondermeer Frank E. Gaebelein – bekend van onder meer zijn bijdrage aan de studiebijbel van dr. C.I. Scofield – en Lewis Sperry Chafer, oprichter van het DTS (Dallas Theological Seminary) en medewerker van dr. Scofield.

Ryrie was vanaf 1953 als docent Systematic Theology verbonden aan DTS om na enkel jaren directeur te worden van de Philadelphia College of the Bible (gesticht in 1914 door dr. Scofield), en later wederom verbonden aan de DTS als decaan Doctorale Studies tot aan zijn pensioen in 1983. Hij was een zeer gestudeerd man – zijn biografie op de DTS site vermeldt

Haverford conferred his B.A. (1946) on the basis of his work at DTS. A year later, Ryrie received his Th.M. (1947), and two years following that, his Th.D. (1949). He went on to complete a Ph.D (1953) at the University of Edinburgh, and he later received a Litt.D. from Liberty Baptist Theological Seminary, now Liberty University School of Divinity.

Naast de bekende studiebijbel (welke inmiddels meer dan 2,5 miljoen verkochte exemplaren in diverse talen telt) schreef hij nog een vijftig andere boeken waarvan er twee een Christian Book Award ontvingen.

Na zijn pensionering ging Ryrie verder met zijn werk – schrijven, spreken, onderwijzen. Zijn lesboeken worden nog steeds wereldwijd gebruikt. Ook voor het ECS schreef dr. Ryrie drie (les)boeken: Ryrie Library

  • Biblical Theology of the New Testament
  • The Basis of the Premillennial Faith
  • The Miracles of Our Lord

Met het overlijden van dr. Ryrie is een zeer kundig bijbel-onderwijzer heen gegaan en de laatste in leven zijnde grote “dispensationalistische theoloog” die, net als John Walvoord, belangrijke grondlegger(s) van deze theologie nog persoonlijk gekend heeft en door hen onderwezen is (Gaebelein, Chafer).

Hij wist als geen ander oog te houden voor zijn publiek – duidelijke en heldere uitleg van soms toch wel moeilijke theologische zaken. Aan de andere kant mogen we dankbaar zijn voor wat Ryrie heeft mogen onderwijzen in de zeventig jaar die hij de Here mocht dienen. Zijn schriftelijke werk zal nog decennia lang, en D.V. nog veel langer, gebruikt blijven.