Raad van Europa: gewetensbezwaren zijn een recht

Foto © Peter Pruzina, Pixabay

Foto © Peter Pruzina, Pixabay

Christenen moeten gebruik kunnen maken van het recht op gewetensbezwaren, ook als ambtenaren met bezwaren tegen het homohuwelijk. 

Dat is een oproep van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa aan de 47 lidstaten van deze organisatie – zo meldt het Reformatorisch Dagblad.

De Nederlandse wetgeving, om niet langer aanpassingen te maken voor de gewetensbezwaarde trouwambtenaar, wordt een „stap terug” genoemd. Volgens de door de Raad aangenomen aanbeveling moeten regeringen „redelijke aanpassingen” maken zodra belangen botsen om te zorgen dat burgers van alle overtuigingen in vrede kunnen samenleven.

Nederland loopt in de uitvoering van wetgeving en aanbevelingen vanuit Europa vaak voorop. Wij zijn benieuwd of dat nu ook het geval zal zijn? – Redactie Bijbelgetrouw

 

Vrije Universiteit “Judenrein”?

Het VU spaarbusje. De VU werd door Gereformeerden in Nederland groot gemaakt. (afb. Marktplaats)

Het VU spaarbusje. De VU werd door Gereformeerden in Nederland groot gemaakt. (afb. Marktplaats)

Op sociale media ging het al rond: een actie om de VU in Amsterdam “Judenrein” te maken. Geïnitieerd door (palestijnse?) studenten, gesteund door, “wat een verassing”, Anja Meulenbelt (Socialistische Partij).

De ééns met het spaargeld van de “kleine luyden” (Gereformeerden) in Nederland opgerichte VU heeft geen eigen kapel. Gesloten, gebrek aan belangstelling. Wel is er een gebedsruimte voor moslims. Want, de VU is de universiteit met het hoogste aantal moslimstudenten.

Het moment voor de actie had, met de aanslagen in Parijs in het achterhoofd, niet ongelukkiger gekozen kunnen worden.

Niemand lijkt zich te interesseren voor het steeds verder oprukkende anti-semitisme. Sterker nog, ook van de aanslagen krijgen de Joden de schuld inmiddels. Zo beweerde voormalig president Jimmy Carter met droge ogen op televisie dat het toch echt aan Israël te wijten was deze aanslag. Als Israël nu maar eens eindelijk de Palestijnse staat erkent, zo is het credo van Carter c.s., dan is het extremistische moslimgeweld afgelopen. Wat een idioterie!

Het Algemeen Dagblad meldt vandaag dat zelfs de minister van Onderwijs geschokt was te horen dat leerlingen op VMBO-scholen de “Jihad echt vet” vinden (zie deze link).

Ons land buigt voor de vreemde goden. En zal steeds dieper buigen. Zich onderweperpen aan de godsdienst die onderwerping heet: Islam. Tenzij het besef ontstaat: zo kan het niet langer. Er moet een oplossing gevonden worden voor deze problemen, linksom of rechtsom.

Zie ook: Vrije Universiteit Juden-rein (Habakuk)

Franse Imam’s verwerpen terrorisme

Grand Mosque de Paris (depositphoto)

Grand Mosque de Paris (depositphoto)

In 2.300 moskeeën is door de Imams vandaag een verklaring voorgelezen waarin zij openlijk afstand heb genomen van het terrorisme in naam van de Islam.

De verklaring, waarmee de vijf miljoen Moslims in Frankrijk derhalve “formeel afstand hebben genomen van de jihadisten en terroristen”, werd in de moskeeën voorgelezen bij het belangrijke vrijdaggebed.

De rector van de Grand Mosque de Paris (foto), Dalil Boubakeur liet weten:

Wij verwerpen de verschrikkelijke misdaad gepleegd door [deze] terroristen, hun criminele activiteit brengt de samenleving en de wil om samen te leven in gevaar.

Verder deed hij de oproep aan alle moslims van Frankrijk deel te nemen aan de geplande demonstratie aanstaande zondag in Parijs waarbij de twaalf slachtoffers van de aanslag op Charlie Hebdo worden herdacht. Op dat moment was de afloop van de gijzeling van de koshere supermarkt nog onbekend, maar ook zij zullen in de herdenking naar verwachting zeker een plaats krijgen.

Moslim-theoloog Tareq Oubrou, Imam in Bordeaux, zei dat de moslims “furieus” zijn over het feit dat “de religie is geconfisceerd door idioten, ongeletterden en instabiele mensen”

> Bron: timesofisrael

 

 

Terroristische aanslag Parijs (Video)

In Parijs heeft een terroristische aanslag plaats gevonden door, naar het zich laat aanzien, moslim-terroristen, welke inmiddels aan twaalf mensen het leven heeft gekost. Diverse nationale en internationale kranten hebben hierover bericht.

Doelwit van de aanslag was de redactie van een satirisch tijdschrift, Charlie Hebdo. Het tijdschrift nam geen blad voor de mond als het ging om grappen over de Islam.

Het Algemeen Dagblad heeft op haar website een video geplaatst welke aan duidelijkheid niets te wensen over laat. De schoten en “Alah Akbar” klinken door de straten bij de aanslag. Het onderstaande filmpje verscheen op instagram en werd door een omwonende gemaakt. Ook op de website van CNN zijn (schokkende) beelden te zien (klik hier).

#love#instagood#Me#Cute#tbt#photooftheday#instamood#beautiful#picoftheday#girl#new#sun#beach#instagrammers#igers#follow#instadaily

Zie verder:
> Algemeen Dagblad

Nieuwe website Bijbel College

bijbelcollegenieuwesiteHet Yarah Bijbel College is een online Bijbelschool zonder winstoogmerk. U kunt via de Bijbelschool gratis alle lesmaterialen downloaden op uw computer, tablet (Android of iPad) of telefoon en bestuderen wanneer het u uitkomt. Thuis, onderweg, in de pauze op school of werk.

Sinds vandaag is de compleet vernieuwde website online. Niet alleen de lay-out is vernieuwd en overzichtelijker, ook is er een nieuw online examen-systeem geïntroduceerd. Het systeem bestaat uit drie overzichtelijke en eenvoudig te bedienen toetsen met meerkeuze-vragen.

Sinds de nieuwe opzet van het Bijbel College, enkele jaren geleden, waarbij studenten online examen kunnen doen en daarmee ook certificaten en zelfs een Diploma Bijbelse Studies kunnen behalen hebben diverse cursisten een certificaat en diploma behaald.

Het studeren aan het Bijbel College is gratis. Voor het verstrekken van de certificaten en diploma’s wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Zie http://www.bijbelcollege.nl/

Mars Hill sluit deuren

De Mars Hill “megakerk”, met vijftien satteliet-gemeenten in drie staten in de VS, sluit op zondag 28 december 2014 haar deuren. De oorzaak van het stoppen van de kerk is gelegen in het opstappen van haar stichter, Mark Driscoll.

rick warren google plusRondom Driscoll was een controverse ontstaan naar aanleiding van klachten en beschuldigingen van 21 andere voorgangers uit de Mars Hill gemeenschap van kerken.

Een aantal van de kerken zal zelfstandig doorgaan, de meerderheid sluit (definitief) de deuren. De laatste dienst, op 28 december, zal worden geleid door Rick Warren, de predikant van de bekende Saddleback Church megakerk.

In een verklaring liet Driscoll weten:

God wordt niet geëerd door conflicten, onderlinge wedijver, onenigheid, ruzie, achterklap en roddel, of ook maar iets anders dat inconsistent is met de vruchten van de geest. Ik biedt mijn oprechte, diepe, excuses aan voor de momenten dat ik niet in vrede heb geleefd met alle mensen om mij heen.

mars-hill-90991Hoewel het onderzoek van de kerkleiding hem na twee maanden “vrijsprak” van [een groot deel van] de beschuldigingen besloot hij toch zijn ontslag te nemen – Driscoll was inmiddels te beschadigd door alle controverses, inclusief financiële malversaties, om nog langer geloofwaardig te kunnen zijn.

Mars Hill had vijftien lokaties in Washington, Oregon en New Mexico. Per week werden de diensten door ruim 12.000 mensen bezocht. De online diensten werden wekelijks door 260.000 mensen bekeken (Wikipedia).

> Zie verder: ChristanNews

Het Huis van David

Een bijna 3.000 jaar oude vondst op dit moment tentoon gesteld in New York bevestigt de historiciteit van het Koningshuis van David, en daarmee van David. Het weerlegt daarmee de mening van verschillende seculiere wetenschappers (en theologen) die claimen dat Koning David nooit heeft bestaan.

Tel-Dan-StelaZo claimt men dat veel van de heldendaden van David niets anders zijn dan ‘legenden’, zijn militaire triomfen, zijn relaties, zijn koningschap: niets anders dan verzinsels van latere schrijvers – aldus Jacob Wright van Emory University in een online artikel.

Wright zal zijn woorden echter moeten “inslikken”. De zogeheten Tel Dan Stele, een deel van een steen met een inscriptie, gevonden bij een opgraving in 1993-1994 en gedateerd rond de 9e eeuw voor Christus beschrijft de expeditie van een onbekende veldheer – aangenomen wordt dat het .. is – en hoe hij Israël en haar bondgenoot “het Huis van David”, versloeg.

Het belang van dergelijke vondsten is groot; als er géén David was, géén Koningshuis van David, zou ook de Bijbelse claim dat Christus Jezus “de Zoon van David” is, en daarmee de Messias die de vervallen hut van David weer opbouwen zal, geen grond hebben.

Lees verder bij ChristianNews.NET

Groot tekort predikanten dreigt

Er dreigt binnen de kerken en gemeenten een groot tekort aan predikanten zo melden de Evangelische Omroep en het Nederlands Dagblad (betaalmuur). 

preacherDe komende vijf jaar gaat ruim 1/5e deel (20%) van de predikanten met pensioen.

Het tekort is het meest nijpend in de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Daar gaat de komende 5 jaar maar liefst 60% van de voorgangers met pensioen. Ook bij de Nederlands Gereformeerden (25%) en Unie van Baptisten (23%) is het aantal vertrekkende predikanten hoog.

In 2009 werd ondermeer door publicist Dirk van Genderen al gewezen op dit toen al groeiende probleem en riep hij mensen op voorbede te doen voor het tekort aan arbeiders.

Nauwelijks opleidingen

Wat meespeelt voor wat betreft het grote tekort in de evangelische kringen is mogelijk ook het feit dat er op het gebied van opleiding weinig serieus aanbod is.

Een echte ‘Bijbelschool’ (full-time) is er voor de VPE-gemeenten niet meer na het opgaan van de Azusa Bijbelschool in Windesheim. Nieuw afgestudeerde voorgangers zijn dus zeker voor de VPE moeizaam te krijgen.

Ook de bekende Evangelische Bijbelschool in Doorn is al jaren geleden opgeheven. Als alternatief zijn er nog slechts het Evangelisch College (ETA) welke voor een deel een voortzetting van de Bijbelschool in Doorn is en die als enige nog een zelfstandige HBO-nivo opleiding aanbiedt (hoewel niet rijks-erkend toch zeer goed aangeschreven).

Ook zijn er nog diverse schriftelijke of online cursussen zoals het Bijbel College en de Emmaus Correspondentie School deze zijn echter geen ‘predikantenopleidingen’ maar gericht op persoonlijke ontwikkeling en verbreding van de kennis van de gelovige(n).

Tot slot is er de laatste jaren een wildgroei aan commerciële “toerustingscholen” en “bijbelschooltjes” ontstaan welke echter (ook) geen erkende opleiding zijn en door de meeste kerken en gemeenten worden deze opleidingen ook niet serieus genomen. De kwaliteit er van kan niet gemeten worden en de theologische scholing is zeer beperkt.

Aktie voor Mercyline Foundation

Deze maand willen wij graag in actie komen voor Mercyline Foundations. De hulp die wij willen verlenen is rechtstreeks zonder overhead, zonder organisatie waar geld aan de strijkstok blijft hangen; het gaat rechtstreeks op de rekening van de organisatie in Oeganda.

Mercyline Foundations begon als een school(tje) voor kinderen in Uganda maar uiteindelijk doen ze nu ook veel opvang van Aids-wezen, kinderen die zonder ouders kwamen en het was voor hen kiezen of delen: de kinderen aan hun lot overlaten of opvangen. Ze kozen voor het laatste.

Ze hebben voornamelijk behoefte aan muskietennetten en voedsel. De officiële doelstelling van Mercyline is nu dan ook:

To establish a firm Christian foundation for the HIV/AIDS orphaned, vulnerable children and widows affected by the war in northern Uganda. To give hope by lifting Jesus up and ministering love and care so that He may draw all to Himself. James 1:27 John 3:3 Mark 16:15-18, John 12:32

Oftewel: een stevige, gezonde, Christelijke basis voor HIV/AIDS wezen bieden, kwetsbare kinderen en weduwen de zijn getroffen door de oorlog in Noord-Uganda. Hoop geven door Christus te verheerlijken en liefde en zorg te geven zodat ze tot Hem getrokken zullen worden.

Op zondag 28 december zal in de Bijbelgemeente Noordhorn een collecte worden gehouden voor het werk van Mercyline maar wij nemen de vrijheid om ook u een bijdrage te vragen. De nood is hoog!

U kunt rechtstreeks een bijdrage overmaken via paypal op het adres: mercy_line@live.com

U kunt ook een bijdrage overmaken op het rekening nummer van stg. BTO Yarah, onder vermelding van “Mercyline”. Wij willen graag voor eind december het totaalbedrag overmaken.

STG BIJBELS EN THEOLOGISCH¬ONDERWIJS YARAH
Rek.nr. NL54 INGB 0004 4755 98
o.v.v. MERCYLINE

 

 Twee foto’s van medewerkers van Mercyline met een aantal van de kinderen.