Christianophobia

Van de twee miljard Christenen worden er wereldwijd 10% (twee honderd miljoen) vervolgd. Toch horen we hier nauwelijks iets over. Vooral de situatie in Egypte en Syrië is schrijnend, nog afgezien van landen als Pakistan waar veel Christenen de doodstraf krijgen op grond van beschuldiging van “lasteren van de profeet” (Mohammed) en dergelijke, met honderdduizenden gevluchte gelovigen als resultaat.

Rupert Shortt, schrijver van het boek Christianophobia:

De hiërarchie van het religieuze slachtofferschap in de wereld zit anders in mekaar dan de massamedia en de westerlingen denken. Van de twee miljard christenen worden er 200 miljoen vervolgd, dus tien procent, en dat aantal is groter dan dat van gelijk welke andere geloofsgroep. Als ik zeg vervolgd, gaat het om verwoeste gebedshuizen, doodslag, verwonding, gevangenis, stelselmatige onderdrukking, verbanning, niet dus om juridische kwesties als een kruisje van een airhostess van British Airways, evenmin over discussies in de Europese Unie over de christelijke wortels van Europa of de verdergaande secularisering van het Oude Continent. Vervolgde moslims zijn modieus in het westen, vervolgde christenen niet terwijl het aantal vervolgde christenen talrijke malen hoger ligt dan het aantal vervolgde moslims.

In Egypte vertrokken in de voorbije twintig jaar 600.000 christenen en onder de regering Morsi en de Moslimbroeders groeide dat aantal. Zeshonderdduizend is meer dan de bevolking van Manchester en geen haan kraait daarover. De christelijke kerken dreigen te verdwijnen in hun bijbelse oorsprongslanden, wat geïllustreerd wordt door de wanhopige situatie van de minderheden in Syrië.’

> Lees verder: Nieuws.BE

Sinaï ligt niet bij Eilat

sinaiDe bijbel geeft een heel andere locatie aan voor de berg Sinaï dan over het algemeen wordt aangenomen. De berg Sinaï ligt in Saudi-Arabie.

Dat stelt dr. ir. Kees Noorlander zaterdag tijdens een Zoeklicht­studiedag over Bijbel en archeologie in Doorn.

Volgens hem ligt de berg namelijk helemaal niet in het zuiden van het Sinaïschier­eiland –ten zuidwesten van Eilat– maar in het noordwesten van Saudi-Arabië.

> Lees verder: eo.nl

Egyptische columnist eist compensatie 10 plagen

tienplagenegypteDe Egyptische columnist Ahmad Al-Gamal eist “compensatie” voor de tien plagen en “diefstal door de Joden” van Egyptische goederen tijdens hun uittocht uit het land Egypte.

In zijn artikel stelt Al-Gamal verder

Wat in de Torah staat is dat de Farao de kinderen van Israël discrimineerde, wat hebben wij daar mee te maken! Dat is nog geen reden om ons te laten lijden!

De columnist stelt voor dat de Egyptische overheid een aanklacht in moet dienen tegen Israël om zodoende de schade die het land zou hebben geleden te compenseren. In Israël is door de kranten laconiek gereageerd: “laat ze [Egypte] dan eerst maar compensatie betalen voor de 400 jaar slavernij en het doden van alle mannelijke baby’s”.

Interessant is overigens wel dat de Egyptische columnist kennelijk de Bijbel als een waarheidsgetrouw verslag accepteert.

Bron: Israël Today

Christelijk echtpaar krijgt doodstraf (Pakistan)

Pakistaanse Christenen ter dood veroordeeldEen rechtbank in het islamitische Pakistan veroordeelde vrijdag een christelijk echtpaar ter dood wegens “blasfemie tegen de islam”, zo meldt Uitdaging Online.

De kreupele Shafqat Emmanuel (38) en zijn vrouw Shagufta Kausar (42) huilden toen zij hoorden dat zij zouden worden opgehangen, vertelt directeur Farrukh H. Saif van de in Pakistan gevestigde organisatie World Vision In Progress (WVIP). Het proces vond plaats in een bomvolle gevangenis in de stad Toba Tek Singh, waar het paar sinds zijn arrestatie op 21 juli is vastgehouden. WVIP en internationale partner Rescue Christians hebben voor advocaten van het paar gezorgd. Zij zouden maandag tegen het vonnis in beroep gaan.

Beide christenen worden er door moslims van beschuldigd “godslasterlijke teksten” met een mobiele telefoon te hebben verstuurd, wat het paar stellig ontkent. “Beiden hebben geen goede opleiding gehad en kunnen geen teksten in het Engels hebben verzonden”, zegt Saif.

De uitspraak van vrijdag kwam enkele dagen nadat op 27 maart en jonge christen Sawan Masih ter dood werd veroordeeld, eveneens wegens blasfemie. Hij zou in een gesprek met een moslim vriend, die dat overigens ontkent, de profeet Mohammed hebben gelasterd.

> Klik hier voor het volledige bericht

Islamitische strijders moorden inwoners Kessab uit

Islamitische strijders hebben vorige week in Syrië het christelijke stadje Kessab aan de Turkse grens veroverd en de inwoners deels uitgemoord. 

Circa drieduizend Armeense christenen moesten vorige week noodgedwongen hun huizen verlaten toen het stadje door islamistische rebellen werd aangevallen. Van de achterblijvers zouden er tachtig zijn vermoord, van wie minstens dertien door onthoofding. Er zijn aanwijzingen dat een onbekend aantal christenen gevangen wordt gehouden. Het gaat om gezinnen die zieke of hoogbejaarde familieleden niet wilden achterlaten.

Turkije betrokken bij slachting

Volgens het BarnabasFund is Turkije rechtstreeks betrokken geweest bij de aanval op Kessab door de honderden strijders niet alleen doortocht over Turks grondgebied toe te staan, maar zelfs te bevoorraden – zo meldt het Katholiek Nieuwsblad.

> Zie verder: Katholiek Nieuwsblad

 

Zonder nederzettingen wordt het Midden-Oosten een paradijs

Wordt het Midden-Oosten een paradijs zonder de nederzettingen van Israël?Bovenstaande stelling zou je bijna gaan geloven, als je afgaat op wat er in de media verschijnt. Want als het over het Midden-Oosten gaat, wordt vaak de woningbouw voor Joden erbij gehaald.

Kijk je er echter naar vanuit een breder perspectief, dan blijkt er sprake te zijn van ernstige blikveldvernauwing. Wat is dat bredere perspectief?

Bijna elk land in Noord-Afrika en het Midden-Oosten heeft wel mee te maken gehad: de geringe onderlinge acceptatie van andere dan de eigen groep.  

Het is opvallend hoe veel oorlogen zich niet tussen maar juist binnen landen afspelen, tussen verschillende groepen. Tribale conflicten in Afghanistan, Jemen, Libië en Somalië. Burgeroorlogen met moslimextremisten in Algerije en Mali. Slachtingen door moslims van niet-moslims in Nigeria en Soedan. Oorlogen tussen soennieten en sjiieten in Irak, Iran en Syrië. Bijna-burgeroorlogen met moslimextremisten in Egypte en Pakistan. Religieuze burgeroorlogen in Libanon en de Centraal Afrikaanse Republiek. Verdrijvingen van Palestijnen uit Koeweit en Irak.

> Lees verder: Joodse Omroep

 

 

Son of God – de Film

son-of-god-poster-smallIn de VS is eind februari de film “Son of God” in première gegaan. De film vertelt “het complete levensverhaal van Jezus Christus, vanaf zijn geboorte tot de kruisiging en de opstanding” zo meldt ondermeer Wikipedia. 

Echter – de filmcritici denken er anders over. Een slechte score op review-site “Rotten Tomatoes” van de filmcritici was wellicht te verwachten; immers het is een ‘Christelijke film‘.

Maar is het inderdaad een Christelijke film? Een film waarbij de Bijbel en het leven van Jezus verteld wordt, zou toch op zijn minst enigzins Bijbelgetrouw moeten zijn. Dat is de film niet. De film doet zelfs het Bijbelverhaal geweld aan.

Volgens een kritische review op Christian Post bevat de film diverse (bewuste) ernstige fouten. Zo wordt Maria in de film opgevoerd als de dertiende (!) disicipel van Jezus (terwijl we weten dat er 12 discipelen waren, later de Apostelen, en dat Paulus de 13e Apostel was) en is zij continue bij allerlei gebeurtenissen aanwezig, gaat zelfs mee als de disicipelen gaan vissen, en heeft ‘meer geloof dan de discipelen’… Ook het verhaal rondom de opstanding wordt niet juist weergegeven.

In Amerika huren kerken, scholen en jeugdgroepen de bioscoop volledig af wanneer de film draait en/of voor speciale vertoningen van de film. Nederland zal waarschijnlijk wel volgen – op zijn minst zullen een aantal kerken dit voorbeeld volgen. We kunnen niet anders dan, op basis van de nu bekende inhoud, de film als een onjuiste en on-Bijbelse weergave van het leven van de Here Jezus betitelen. En het zien er van heeft dan ook geen toegevoegde waarde, integendeel: de inhoud zal mensen op het verkeerde been zetten.

Update – zie ook de review op Blogos

Romeike familie krijgt ‘asiel’ in VS

De Duitse familie Romeike, een Christelijk gezin die graag hun kinderen thuisonderwijs wilden bieden maar vanuit de Duitse overheid hiervoor geen toestemming konden krijgen, heeft asiel gekregen in de Verenigde Staten.

Romeike Familie mag in VS blijven

De familie heeft een “indefinite deferred status” gekregen. Dit betekent dat zij in de VS mogen blijven tenzij er sprake is van het plegen van strafbare feiten.

Zolang zij zich dus aan de wetten in de VS houden, zullen zij in de VS mogen blijven wonen en hun kinderen thuisonderwijs (een recht in de VS) mogen geven.

De familie kreeg in Duitsland geen toestemming hun kinderen thuisonderwijs te geven en hoge boetes opgelegd alsmede dreigende gevangenisstraf. Daarnaast wilde de Duitse overheid hen uit de ouderlijke macht ontzetten.

In Duitsland is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland en België, thuisonderwijs niet toegestaan. Ook is de situatie van het Bijzonder onderwijs (bijv. Christelijke scholen) niet vergelijkbaar met Nederland. Ouders betalen voor Christelijk onderwijs een (flinke) eigen bijdrage.

Matussek: Ik ben homofoob, en da’s prima

Regenboogvlag, symbool van de homo-beweging“Ik ben homofoob. En da’s prima zo” - Matthias Matussek’s uitspraak in een column in de Duitse krant Die Welt zorgde voor nogal wat ophef.

Hij deed de uitspraak naar aanleiding van het justitieel onderzoek dat in Spanje is geopend tegen aartsbisschop Aguilar (die op de nominatie staat kardinaal te worden) omdat  hij van mening is dat homoseksualiteit een natuurlijke tekortkoming is.

Matussek haalt volgens het Katholiek Nieuwsblad de nestor van de Duitse filosofie, Robert Spaemann, aan, die eerder in een interview opmerkte.

Het natuurlijke is ook de morele maat voor het beoordelen van gebreken. Neem homoseksualiteit: de afwezigheid van aantrekkingskracht voor het andere geslacht, waarop het voortbestaan van de menselijke soort is gebaseerd, is zo’n gebrek. Aristoteles spreekt van een fout van de natuur. Ik zeg dat het simpel een onvolledig uitgerust wezen is, als dat niet over de dingen beschikt die bij het normale overleven horen.

Tegenwoordig is het ‘not-done’, zelfs in Christelijke kringen, om uitspraken als bovenstaande te doen. Laat staan om tegennatuurlijke seksuele omgang als ‘zonde’ te beschouwen. Aan de andere kant staan de kranten bol van zaken, zoals de Demmink-affaire, en de grote zedenzaak in Amsterdam. In 2010 nog liet Kardinaal Bertone, 2e man in het Vaticaan, weten dat het misbruik in de R.K. kerk voornamelijk te wijten was aan het feit dat de de daders in kwestie (onder meer priesters) homoseksueel zijn. Maar daar wordt door veel media niet- of nauwelijks aandacht aan besteed. Dat wil zeggen: het homoseksuele aspect wordt vaak verzwegen.

Het heeft er echter toch alle schijn van dat er een kentering komt in de cultuur waarin ‘alles kan, alles mag’. Homoseksuelen zijn niet alleen de laatste jaren steeds verder “geëmancipeerd” maar zelfs op een voetstuk geplaatst in Nederland en andere landen. De Canal Parade is het jaarlijkse hoogtepunt van de verering van deze levenswijze. En zelfs is het gelukt om de homo-emancipatie, of: het gebrek daaraan, in Rusland tot een belangrijk politiek onderwerp rondom de Olympische winter-spelen te maken. Maar steeds vaker blijkt dat er ook een donkere schaduwzijde is en daar moeten we de ogen niet voor sluiten.

Geen heksenjacht!

Het is niet goed ‘homofoob’ in de enge zin van het woord te zijn. We moeten niet terug willen gaan naar de middeleeuwen en een heksenjacht ontketenen. En het benoemen van bovenstaande zaken wil niet zeggen dat het in andere kringen ook maar iets beter gesteld is.

Maar wanneer Matussek zegt

een normaal gezin bestaat uit man, vrouw en kinderen. Als anderen dat ‘middeleeuws’ of ‘homofoob’ willen noemen, is dat maar zo.

heeft hij een punt. Het is het recht van een ieder te vinden wat hij of zij wil vinden over deze zaak. Dat deze levenswijze er is kunnen en moeten we als Christenen als gegeven accepteren. Dit is er immers al van oudsher. Anderzijds zou het ook prettig zijn als de homoseksuele wereld en hun voorstanders gelovigen het recht gunnen deze levenswijze niet te aanvaarden als passend binnen hun gemeenschap.

Daarnaast moet men ook willen zien en accepteren dat er in deze ‘scene’ veel onoorbare zaken gebeuren die nu echt aangepakt moeten worden en tot op de bodem uitgezocht. Zoals de affaire rondom Joris Demmink… het moet afgelopen zijn met de doofpot-cultuur rondom het thema homoseksualiteit en misbruik van (te) jonge jongens.