Groot tekort predikanten dreigt

Er dreigt binnen de kerken en gemeenten een groot tekort aan predikanten zo melden de Evangelische Omroep en het Nederlands Dagblad (betaalmuur). 

preacherDe komende vijf jaar gaat ruim 1/5e deel (20%) van de predikanten met pensioen.

Het tekort is het meest nijpend in de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Daar gaat de komende 5 jaar maar liefst 60% van de voorgangers met pensioen. Ook bij de Nederlands Gereformeerden (25%) en Unie van Baptisten (23%) is het aantal vertrekkende predikanten hoog.

In 2009 werd ondermeer door publicist Dirk van Genderen al gewezen op dit toen al groeiende probleem en riep hij mensen op voorbede te doen voor het tekort aan arbeiders.

Nauwelijks opleidingen

Wat meespeelt voor wat betreft het grote tekort in de evangelische kringen is mogelijk ook het feit dat er op het gebied van opleiding weinig serieus aanbod is.

Een echte ‘Bijbelschool’ (full-time) is er voor de VPE-gemeenten niet meer na het opgaan van de Azusa Bijbelschool in Windesheim. Nieuw afgestudeerde voorgangers zijn dus zeker voor de VPE moeizaam te krijgen.

Ook de bekende Evangelische Bijbelschool in Doorn is al jaren geleden opgeheven. Als alternatief zijn er nog slechts het Evangelisch College (ETA) welke voor een deel een voortzetting van de Bijbelschool in Doorn is en die als enige nog een zelfstandige HBO-nivo opleiding aanbiedt (hoewel niet rijks-erkend toch zeer goed aangeschreven).

Ook zijn er nog diverse schriftelijke of online cursussen zoals het Bijbel College en de Emmaus Correspondentie School deze zijn echter geen ‘predikantenopleidingen’ maar gericht op persoonlijke ontwikkeling en verbreding van de kennis van de gelovige(n).

Tot slot is er de laatste jaren een wildgroei aan commerciële “toerustingscholen” en “bijbelschooltjes” ontstaan welke echter (ook) geen erkende opleiding zijn en door de meeste kerken en gemeenten worden deze opleidingen ook niet serieus genomen. De kwaliteit er van kan niet gemeten worden en de theologische scholing is zeer beperkt.

Aktie voor Mercyline Foundation

Deze maand willen wij graag in actie komen voor Mercyline Foundations. De hulp die wij willen verlenen is rechtstreeks zonder overhead, zonder organisatie waar geld aan de strijkstok blijft hangen; het gaat rechtstreeks op de rekening van de organisatie in Oeganda.

Mercyline Foundations begon als een school(tje) voor kinderen in Uganda maar uiteindelijk doen ze nu ook veel opvang van Aids-wezen, kinderen die zonder ouders kwamen en het was voor hen kiezen of delen: de kinderen aan hun lot overlaten of opvangen. Ze kozen voor het laatste.

Ze hebben voornamelijk behoefte aan muskietennetten en voedsel. De officiële doelstelling van Mercyline is nu dan ook:

To establish a firm Christian foundation for the HIV/AIDS orphaned, vulnerable children and widows affected by the war in northern Uganda. To give hope by lifting Jesus up and ministering love and care so that He may draw all to Himself. James 1:27 John 3:3 Mark 16:15-18, John 12:32

Oftewel: een stevige, gezonde, Christelijke basis voor HIV/AIDS wezen bieden, kwetsbare kinderen en weduwen de zijn getroffen door de oorlog in Noord-Uganda. Hoop geven door Christus te verheerlijken en liefde en zorg te geven zodat ze tot Hem getrokken zullen worden.

Op zondag 28 december zal in de Bijbelgemeente Noordhorn een collecte worden gehouden voor het werk van Mercyline maar wij nemen de vrijheid om ook u een bijdrage te vragen. De nood is hoog!

U kunt rechtstreeks een bijdrage overmaken via paypal op het adres: mercy_line@live.com

U kunt ook een bijdrage overmaken op het rekening nummer van stg. BTO Yarah, onder vermelding van “Mercyline”. Wij willen graag voor eind december het totaalbedrag overmaken.

STG BIJBELS EN THEOLOGISCH¬ONDERWIJS YARAH
Rek.nr. NL54 INGB 0004 4755 98
o.v.v. MERCYLINE

 

 Twee foto’s van medewerkers van Mercyline met een aantal van de kinderen.

VN: Israël moet nucleaire wapens afschaffen

nucleairDe Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen, ingediend/gesteund door de Arabische landen, waarin is opgenomen dat “Israël haar nucleaire wapens moet opgeven” en haar “nucleaire faciliteiten onder internationaal toezicht moet stellen”.

De resolutie werd met overweldigende meerderheid aangenomen; 161 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 18 onthoudingen van stemming. Israël is het enige land dat het verdrag voor nucleaire ontwapening niet ondertekend heeft. De resolutie is niet binden maar heeft een ‘zwaarwegende morele waarde’.

>> Yahoo NEWS

PKN-rapport: besprenkeling is “historische misser”

baptism

baptismHet besprenkelen van dopelingen is een historische misser. Dit schrijven twee theologen in een stevig rapport dat volgende week besproken zal worden tijdens de synode van de Protestantse Kerk (PKN).

Dogmaticus Cees van der Kooi en bijzonder hoogleraar gereformeerd protestantisme Gijsbert van den Brink herinneren eraan dat mensen in de vroege kerk “helemaal in het water werden ondergedompeld”, citeert Trouw.

“Dat wij het teruggebracht hebben tot een paar druppels en er een ziekendoop van hebben gemaakt is een historische misser die bij elk nieuw kerkgebouw hersteld zou moeten worden,” stellen ze.

>> Lees verder op cip.nl

NBG “Niet meer missionair”

prod_standaardbijbel

prod_standaardbijbelHet Nederlands Bijbelgenootschap wil zich voortaan niet meer richten op mensen voor wie de Bijbel “nog niet relevant” is. Dat staat in haar beleidsplan voor 2015.

Tot nu toe had het NBG als doel om te ‘zorgen dat de Bijbel zo veel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt’. Het NBG kiest nu dus voor een nieuwe koers, zo meldt CVandaag.

CVandaag heeft dit achterhaald uit het jaarverslag van het NBG waaruit dit blijkt, en welke tevens een verklaring geven waarom het NBG de Bijbel ‘achter een registratie- en betaalmuur’ heeft geplaatst. De directeur van het NBG ontkende dit recent nog in het Nederlands Dagblad.

>> Zie verder: CVandaag.

 

 

Gratis Bijbel(s) op Internet

bijbel op internet

De Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs “Yarah” heeft vanaf vandaag een (eenvoudige) website online gebracht in antwoord op het verdwijnen van de Nederlandse vertalingen van Biblija.net.

bijbelopinternet

De website bevat een overzicht van een aantal uitstekende, wat minder bekende, online Bijbels in het Nederlands en andere talen.

De bedoeling is om, zo mogelijk, in de  toekomst op de site zelf ook vertalingen aan te bieden in (moderne) Nederlandse vertalingen zodat de Bijbel voor een ieder, gratis, online beschikbaar is en blijft zonder dat er registratie afgedwongen wordt of betaald moet worden voor extra vertalingen.

U vindt de website via deze link: http://gratisbijbel.nl/

 

NBG haalt biblija.net offline

nbgblokkade

NBG haalt biblija.net offline voor Nederlandse gebruikers

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft sinds vandaag voor inwoners van Nederland de toegang tot Biblij.net, de website waarop naast de Nederlandse Bijbel ook vele andere vertalingen beschikbaar waren, laten blokkeren.

nbgblokkadeWie op dit moment naar de website van de United Bible Society wil, wordt automatisch doorgestuurd naar de nieuwe website van het NBG waar het NBG volgens eigen zeggen de (Nederlandse) Bijbelvertalingen “gratis” aanbiedt.

Gratis?

Gratis is maar relatief. Er moet namelijk geregistreerd worden voor gebruik. Met een email adres. Dat is ook een vorm van betalen. Daarnaast biedt de site “vele extra’s” zo zegt men. Daarvan mag de geregistreerde gebruiker 30 dagen gebruik maken. Daarna moet je lid worden van het NBG en betaal je € 25,- per jaar.

Continue reading

Houston verbiedt predikanten te spreken over homoseksualiteit

330px-Annise_Parker

De gemeenteraad van de Amerikaanse stad Houston heeft meerdere schriftelijke waarschuwingen uitgevaardigd op het spreken, van predikanten, over homoseksualiteit meldt Foxnews.

Het “Verbond ter verdediging van de Vrijheid” (ADF) is voluit tegen het verbod waarbij de (lokale) overheid probeert niet alleen de vrijheid van meningsuiting aan te tasten maar tevens wil ingrijpen op de inhoud van preken van voorgangers:

“The city’s subpoena of sermons and other pastoral communications is both needless and unprecedented,” Alliance Defending Freedom attorney Christina Holcomb said in a statement. “The city council and its attorneys are engaging in an inquisition designed to stifle any critique of its actions.”

De wet is een onderdeel van een uitgebreidere ‘anti-discriminatie regelgeving’ die de stad Houston sinds juni dit jaar geëffectueerd heeft.

330px-Annise_ParkerDe regelgeving bevat ondermeer bepalingen welke het toestaan dat vrouwen van het herentoilet (en vice versa) gebruik mogen maken. Toen daartegen niet geringe weerstand kwam en zelfs een rechtszaak over begon, was de reactie van de gemeenteraad het opstellen van nog stringentere regels inclusief de gewraakte regel waarin bepaald wordt dat predikanten niet meer mogen spreken over homoseksualiteit en ‘transgender’-issues.

Meer dan vierhonderd lokale kerken hebben zich openlijk uitgesproken tegen deze absurde regelgeving. Saillant detail is dat Houston’s lesbische burgemeester Annise Parker met name de ‘aanjager’ van deze regelgeving is.

Er is inmiddels een petitie gestart tegen deze regelgeving, welke getekend is door meer dan 50.000 mensen, ruim voldoende om een referendum af te dwingen (waarvoor ca. 17.000 handtekeningen nodig zijn).

Bijbel in gewone taal

prod_standaardbijbelGisteren, 1 oktober 2014, werd de ‘Bijbel in Gewone taal’ aangeboden aan Koning Willem-Alexander. De vertaling, waaraan zeven jaar is gewerkt, is een volledig nieuwe vertaling ‘vanuit de grondteksten’ gemaakt door 16 vertalers van het NBG in samenspraak met neerlandici.

De Bijbel in Gewone Taal heeft een woordenschat van slechts 4.000 woorden, welke daarmee geschikter is voor kinderen, jongeren maar ook volwassenen.

Veel ‘staande uitdrukkingen’ zijn daardoor echter wel gesneuveld. Zo worden bekende uitdrukkingen als “Uw naam worde geheiligd” bijvoorbeeld nu “Laat iedereen u eren”. Via de website van het NBG kunt u via de optie ‘lees en ervaar’ zelf teksten lezen en vergelijken met bestaande vertalingen.

De Bijbel in Gewone Taal is gebaseerd op wat volgens het NBG op dit moment de beste tekst is:

  • Voor het Nieuwe Testament is dat de nieuwste wetenschappelijke uitgave van de Griekse tekst, die bekend staat als de 28e editie van Nestle-Aland. Dat is op dit moment de betrouwbaarste weergave van het Griekse Nieuwe Testament.
  • Voor het Oude Testament is dat de moderne uitgave van de Hebreeuwse tekst, de 5e editie van de Biblia Hebraica Stuttgartensia. In het spoor van deskundigen worden op die tekst soms verbeteringen aangebracht (zoals dat gedaan wordt in bijna alle bijbelvertalingen).

De doelstelling van de vertaling is de Bijbel dicht bij de mensen te brengen.

“Juist door de gewone taal brengt deze vertaling de tekst heel dichtbij, horen we van lezers. Wij denken dat deze Bijbel gebruikt kan worden op school, thuis en in de kerk. We schrijven niks voor, maar we zien wel veel mogelijkheden.” (vertaler Matthijs de Jong)