Tzipi Hotovely: Dit land is van ons

Tzipi HotovelyDe nieuwe vice-minister van Buitenlandse Zaken (Tzipi Hotovely) van Israël maakt het in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk hoe de nieuwe regering over het bestaansrecht van Israël denkt:

We moeten teruggaan naar de grondwaarheid over onze rechten op dit land. Dit land is van ons. Heel dit land is van ons”

Aldus Hotovely volgens “The Guardian”.

Hotovely is een 36-jarige orthodoxe Joodse en als viceminister van Buitenlandse Zaken de hoogste diplomaat van het land. Premier Netanyahu is ook bevoegd voor Buitenlandse Zaken, maar Hotovely oefent de dagelijkse functies van de minister uit. Zij heeft een Masters’ Degree in rechten behaald en in 2014 haalde zij al de pers door voluit achter Netanyahu te gaan staan en de ‘2-statenoplossing’ als een dood spoor te zien:

..the two-state solution had died. Netanyahu told the world that Abbas and Hamas are the same, they want to destroy Israel” – Israël National News.

Hotovely was op haar 30e al lid van de Knesset en daarmee het jongste Knesset-lid ooit.

> bron: deredactie.be

BGEA – 15.000 nieuwe gelovigen per maand!

bookRuim 15.000 mensen maken maandelijks een keuze in Christus Jezus te gaan geloven via de Spaanstalige tak van de Billy Graham Evangelistic Association, zo meldt Assist News.

15,000 PEOPLE EACH MONTH MAKE A DECISION FOR CHRIST THROUGH THE BILLY GRAHAM EVANGELISTIC ASSOCIATION’S SPANISH EVANGELISM SITE

Zij doen dit via de website http://pazcondios.net en worden na hun bekering verder ondersteund door een netwerk van ruim 275.000 vrijwilligers. Het grote aantal mensen dat gelovig wordt zorgt er echter voor dat de BGEA nu zelfs vrijwilligers tekort komt!

Alleen dit jaar al zijn er nu ruim 62.000 mensen die via de site bekend hebben gemaakt de Here Jezus te hebben gevonden en ca. 10% van hen volgt nu een cursus voor verdere geloofsverdieping (discipelschapstraining).

> Lees verder: Assist News

Ben Carson: vlaktaks op Bijbelse grond

taxes-646511_640De 63-jarige Republikeinse presidentskandidaat Ben Carson heeft een plan voorgesteld voor rechtvaardiger belastingen dat gebaseerd is op de Bijbel.

Carson wil een ‘vlaktaks’ invoeren van 10%, oftewel de ‘tienden’ gaan heffen. Hoewel dit oneerlijk lijkt ten opzichte van de armen worden vooral de rijken door het plan ‘hard getroffen’, want de rijken in Amerika betalen bijna geen cent belasting.

Carson stelt

“Als je jaarlijks 10 miljard dollar verdient, betaal je 1 miljard. Als je 10 dollar per jaar verdient, betaal je er één. Dat lijkt me redelijk eerlijk als je het mij vraagt”

> Zie verder: knack.be

Geen Drie Formulieren van Eenheid meer voor ChristenUnie?

Het Reformatorisch Dagblad weet te melden dat de ChristenUnie de verwijzing naar de Drie Formulieren van Eenheid zal schrappen uit haar beginselverklaring. De CU heeft de verwijzing er naar vervangen door het opnemen van de Geloofsverklaring van Nicea.

Synode_te_Dordtrecht

De Drie Formulieren van Enigheid betreffen een drietal theologische geschriften die door de Synode van Dordrecht in 1618-1619 als de belijdenis van de toenmalige gereformeerde kerk werden aanvaard (Wikipedia).

Daarmee heeft de CU het “gereformeerde karakter” dat zij had verlaten. Door de verklaring van Nicea in de beginselverklaring op te nemen wordt de CU ook voor, met name, Evangelische kiezers en kiezers uit andere gezindten toegankelijker gemaakt door ook te gaan verwijzen naar ‘Oecumenische belijdenissen’.

> Zie verder: Reformatorisch Dagblad

Pew Research: religie groeiende

Sterke groei aantal moslims verwachtVolgens een onderzoek van Pew Research is het aantal mensen dat ‘religieus’ is groeiende. Men verwacht zelfs dat over ca 35 jaar het aantal religieuze mensen flink gestegen is en het aantal atheïsten en agnosten afgenomen is.

Vooral het aantal moslims zal naar verwachting blijven groeien zo verwacht men, met name door het hogere geboortecijfer bij Islamitische vrouwen. Verder verwacht men dat 40% van de Christenen wereldwijd in Afrika zullen leven en het Christendom vooral in de VS sterk zal dalen.

Wel is de verwachting dat –ondanks dat men denkt dat het aantal mensen dat een religie aanhangt groeit in absolute aantallen– procentueel gezien het aantal religieuze mensen daalt omdat de wereldbevolking sneller groeit.

 

Nieuw forum in gebruik genomen

people-305730_640

Sinds de afgelopen week hebben wij een nieuw, geïntegreerd, forumsysteem in gebruik genomen. De website Bijbelgetrouw heeft altijd uit twee delen bestaan: een ‘nieuwsblog’ (wat u nu leest) en een forum. 

Aangezien het oude forum op sterk verouderde software draaide waar geen updates meer voor beschikbaar komen hebben wij noodgedwongen moeten besluiten een nieuw forum-systeem in gebruik te nemen. Het is vanaf heden dan ook weer mogelijk u zelf te registreren als gebruiker.

U vind het nieuwe forum via deze (directe) link:
http://www.bijbelgetrouw.nl/discussieforum/

Gebruikers van het oude forum worden verzocht zich te registreren op het nieuwe forum.

Aktie #AskHamas mislukt. Voor Hamas.

Hamas terreur tegen IsraëlVolgens diverse bronnen was de communicatie-afdeling van Hamas op het lumineuze idee gekomen om gisteren social media in te zetten en moedigden zij mensen aan via een Twitteraccount en met gebruikmaking van de ‘hashtag’ #AskHamas vragen te stellen aan Hamas. De campagne moest ironisch genoeg officieel vandaag beginnen, inderdaad.. op “vrijdag de 13e”. 

Leuke actie, zal de communicatieafdeling gedacht hebben. Wat kon er fout gaan bij zoiets, immers? Alles.

Binnen 3 uur na de eerste berichten waren er duizenden berichten op Twitter, meestal met zeer kritische vragen aan Hamas zoals

Hoe voelt het om oorlog te voeren met apen en varkens, en te verliezen?

en

Hoe kan het dat Hamas de op één na rijkste terreurorganisatie ter wereld is en de Gazanen in enorme armoede leven?

askhamas

 

Israëlische twitteraars en (wereldwijd) veel Christenen en criticasters van het terroristische bewind hebben deze kans gegrepen om Hamas te confronteren met zichzelf. Of ze de gestelde vragen zullen beantwoorden?

De campagne liep gisteren al zo snel uit de hand dat zelfs de Wasthington Post dacht dat het niet van Hamas afkomstig zou kunnen zijn – maar zo constateerden ze: “Dat is bijna onmogelijk aangezien hoge Hamas-leiders de aktie op twitter retweeten en aanbevelen”. 

Duitsers zeggen massaal kerklidmaatschap op

Naar schatting ruim 200.000 Protestantse Duitsers hebben het afgelopen jaar hun lidmaatschap van de kerk opgezegd zo meldt The Aquilareport. Reden voor de opzegging is voornamelijk de kerkbelasting. Ook Rooms Katholieken zeggen massaal hun lidmaatschap op.

purse-522622_640In Duitsland is het bij wet zo geregeld dat wanneer je als kind binnen een kerk gedoopt bent je automatisch lid bent. En tevens daarmee automatisch verplicht bent de ‘kerkbelasting’ te betalen. Uit die belastingen, welke door de overheid geïnd worden, financieren de kerken hun activiteiten.

Opzegging lidmaatschap gaat gepaard met het nodige papierwerk en het betalen van leges. Daarnaast mag men dan ook geen gebruik meer maken van christelijke instellingen zoals christelijke kinderopvang. Tot voor kort waren veel Duitsers bereid de kerkbelasting te betalen juist vanwege deze voordelen.

Vermogensbelasting

Een recente wijziging in de wetgeving welke er toe leidt dat men nu niet alleen een kerkbelasting moet betalen over het inkomen maar ook 8 tot 9 procent belasting moet betalen over vermogen en winsten over bijvoorbeeld de verkoop van onroerend goed hebben geleid tot de massale ‘uittocht’ van de (papieren) kerkleden. Het was de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen voor veel (vermogende) Duitsers.

Bewijs Joden in Babylonische ballingschap

logobabylon
Een interessante paradox doet zich de laatste jaren voor: des te harder de Bijbel ontkent wordt, zelfs door predikanten en theologen, des te meer bewijzen komen er voor de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. 

Een vrij onbekende collectie van meer dan 100 kleitabletten in cuneiform schrift, waarvan een gedeelte zelfs gedateerd in de Babylonische ballingschap, is sinds vorige week tentoon gesteld in het “Bible Lands Museum” in Jeruzalem. De collectie bevat onder andere gedateerde huurovereenkomsten, contracten en zelfs een aanduiding van de naam Jeruzalem komt voor.

Prof. Wayne Horowitz, één van de archeologen die de tabletten bestudeerd heeft, zegt dat dit het belangrijkste Joodse archief is sinds de ontdekking van de Dode Zee Rollen.

Joden tijdens de ballingschap

De collectie bestaat voornamelijk uit ‘administratieve stukken’, verkoop-overeenkomsten, contracten en adressen in Akkadische Cuneiform schrift, het schrift van de Babyloniërs, de verdeling van een erfenis, de naam van de schrijver van de Koning van Juda komt er in voor, enzovoorts.

Dankzij de Babylonische gewoonte om elk document van een datum te voorzien, is datering niet moeilijk; de tabletten dateren van 572-477 voor Christus. Het oudste kleitablet is ongeveer 15 jaar na de vernietiging van de Eerste Tempel, de tempel van Salomo, opgesteld. De laatste dateert van ongeveer 60 jaar ná de eerste terugkeer uit de ballingschap, ten tijde van Kores.

De documenten beschrijven ook een aantal nederzettingen van Joden in Babylon, waarvan er één genoemd wordt: “Al-Yahudu”. Jeruzalem.

Ezechiël

Het meest opmerkelijke in de tabletten is wel dat het boek Ezechiël er in bevestigd wordt; in Ezechiël 1:1 schrijft hij namelijk

In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. (Ez. 1:1, HSV)

De rivier de Kebar komt namelijk meerdere malen voor in de kleitabletten.

Omstreden

De Joodse Ballingschap, en andere delen van het Oude Testament, behoren tot de meest ‘omstreden’ dan wel ‘bestreden’ delen van de Joodse geschiedenis. Maar zoals ook weer uit bovenstaande blijkt, is er geen enkele reden om te twijfelen aan de historische betrouwbaarheid van God’s Woord, de Bijbel.

Zie verder:

Eerder bericht “Het Huis van David”
Haaretz.com
Bible Lands Museum

Raad van Europa: gewetensbezwaren zijn een recht

Foto © Peter Pruzina, Pixabay

Foto © Peter Pruzina, Pixabay

Christenen moeten gebruik kunnen maken van het recht op gewetensbezwaren, ook als ambtenaren met bezwaren tegen het homohuwelijk. 

Dat is een oproep van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa aan de 47 lidstaten van deze organisatie – zo meldt het Reformatorisch Dagblad.

De Nederlandse wetgeving, om niet langer aanpassingen te maken voor de gewetensbezwaarde trouwambtenaar, wordt een „stap terug” genoemd. Volgens de door de Raad aangenomen aanbeveling moeten regeringen „redelijke aanpassingen” maken zodra belangen botsen om te zorgen dat burgers van alle overtuigingen in vrede kunnen samenleven.

Nederland loopt in de uitvoering van wetgeving en aanbevelingen vanuit Europa vaak voorop. Wij zijn benieuwd of dat nu ook het geval zal zijn? – Redactie Bijbelgetrouw