10 jaar “BijbelGetrouw.nl”

Gratis preek luisteren via internet

Het blog “BijbelGetrouw.nl” bestaat dit jaar tien jaar. De eerste posts kwamen in 2007 al op onze website, er was een forum.

Tijden veranderen

Helaas, ook voor ons geldt dat tijden veranderen. Voor onze maatschappij geldt dat zeker, maar ook onze site is veranderd. Qua lay-out, qua functies en qua inhoud.

Over tijd gesproken: er is nauwelijks nog capaciteit en gelegenheid om een blog als dit bij te houden. Vooralsnog is dit dan ook de laatste post (bericht) op deze site. We laten de site nog een tijd online als naslagwerk en archief. Maar toch zal ook dat over enige tijd afgelopen zijn.

Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe dingen gaan komen. Bijbelgetrouw.nl heeft een doel gehad, en dat doel was informatie verstrekken over een groot scala aan onderwerpen. Nieuwsduiding, achtergronden. Vanuit Evangelisch-Christelijk perspectief. Er zijn echter meerdere van dit soort sites gekomen. De één professioneel, de ander meer sensationeel..

We informeren u D.V. op termijn verder over de toekomstige activiteiten.

Tot slot wensen wij al onze bezoekers een voorspoedig, gezond, verwachtingsvol en gezegend 2017! Maranatha, Jezus Komt!

Raketaanval Islamitische Staat (IS) op Israël

Aan IS geallieerde Palestijnse terroristen hebben een raket afgevuurd op Israël, zo meldt Israël Today. De raket kwam neer in Sderot.

palestijns meisjeIsraël heeft de aanval met tankgeschut beantwoord waarbij ze doelen van Hamas en andere terroristische groepen onder vuur namen.

De aanslag werd opgeëist door “Ahfad al-Sahaba-Aknaf Bayt al-Maqdis”, een palestijnse groep verbonden aan IS. Het projectiel kwam neer op de autoweg en richtte verder geen schade aan.

De activiteiten van IS in Gaza zijn zorgwekkend. De groep zal niet alleen Israël onder vuur nemen maar mogelijk ook binnen Gaza voor problemen zorgen.

Duizenden jaren oude begraafplaats Filistijnen gevonden

In Ashkelon, Israël, is bij opgravingen een archeologische ontdekking gedaan die de vragen die er zijn rondom de bewoners van de Filistijnse steden en gebieden wel eens definitief zouden kunnen oplossen.

Bijbelse Filistijnen gevonden

Foto © Pixabay

De vondst in Ashkelon National Park betreft zo’n 200 nagenoeg volledige skeletten die begraven zijn zo’n 3000 jaar geleden.

Volgens de archeologen, die de vondst 3 jaar stil moesten houden totdat ze deze konden tentoonstellen, zal de vondst een groot aantal mythes en onzekerheden rondom de Filistijnen mogelijk oplossen.

Lees verder: Independent

Aangenomen wordt vaak dat de Filistijnen geen arabieren waren maar afkomstig uit Griekenland, Kreta of Cyprus of zelfs Turkije. DNA testen zullen hier mogelijk meer duidelijkheid over kunnen verstrekken naar we aannemen.

Archeologen van Harvard University, Boston College, Wheaton College in Illinois en Troy University in Alabama doen al 30 jaar onderzoek in het gebied. Voor de vondst moesten ze flink diep graven; boven de graven stuitten ze eerst op een Romeinse Wijngaard. Daaronder vonden ze op drie meter diepte de oude graven die grotendeels volledig intact waren. Ze vonden graven van zowel volwassenen als kinderen.

Opmerkelijk is, volgens de archeologen, dat uit de graven afgeleid kan worden dat de Filistijnen rijke mensen lijken te zijn geweest. Wat, voor wie de Bijbelse geschiedenis kent, eigenlijk niet verwonderlijk is: ze beroofden anderen van geld en goederen…

Duidelijk zal ook zijn, of worden, dat deze Filistijnen zeker geen enkele relatie hebben met de huidige “Palestijnen”, die van Arabisch komaf zijn.

DNA – Het (nieuwe) teken van het Beest?

dataopslag in dnaJarenlang is door veel mensen geloofd dat het ‘teken van het beest’ een streepjescode zou zijn op het voorhoofd of aan de rechterhand. Openbaringen 13 spreekt over “het Beest” en het merkteken dat hij alle mensen zal opleggen.

“Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het Beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig”.
(Openb. 13:18)

Met de intrede van microchips begonnen mensen te denken dat er wel eens een andere methode van “merken” zou kunnen komen. De streepjescode is immers niet bepaald sierlijk. Er kwamen RFID chips. En deze chips worden tegenwoordig ook al bij mensen geïmplanteerd, op vrijwillige basis.

Maar RFID chips zijn best wel bezwaarlijk. Ze kunnen in de weg zitten, zijn ontsierend en kunnen beschadigen, ontstekingen veroorzaken en ga zo maar door. Naast het feit dat ze stuk kunnen gaan.

Daar is nu verandering in gekomen door een “doorbraak” die ontdekt is door Microsoft in samenwerking met de Universiteit van Washington: ze zijn er in geslaagd om data op te slaan in DNA.

Lees hier verder

Statenvertaling als ‘luisterbijbel’

bijbel_oudDe Statenvertaling is over enige tijd beschikbaar als ‘luisterbijbel’. Dit in navolging van het initiatief om de NBV-vertaling als luisterbijbel aan te bieden.

 

De makers stellen:

Dit initiatief is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een gesproken versie van Gods Woord in de Statenvertaling, de Bijbelvertaling die qua betrouwbaarheid en nauwkeurigheid nog steeds, sinds eeuwen, op eenzame hoogte staat in het Nederlands taalgebied.

De Statenvertaling in luisterbijbelformaat is een vrijwilligersproject. Inmiddels zijn delen al ingesproken en te beluisteren via

https://statenvertalingluisterbijbel.wordpress.com/

Joden ‘geletterd’ voor eerste ballingschap. Bijbelse teksten waarschijnlijk veel ouder dan aangenomen werd.

Moderne theologen beweren vaak, wanneer ze spreken over de ouderdom van de Bijbelse teksten: “De teksten van de Bijbel zijn pas laat samengesteld, na de 1e ballingschap..” en “Dat boek is onze toegangsweg tot dat volk, terwijl je het hebt over een orale cultuur. Mensen die konden lezen vormden maar een heel beperkt deel van de bevolking” (UvA-voorzitter en godsdienstwetenschapper Karel van der Toorn, ScienceGuide). Met andere woorden: de Bijbel is pas “een paar honderd jaar voor Christus geschreven”.

Bijbel veel ouder dan iedereen denkt

De realiteit blijkt echter anders. Recent onderzoek op oude Hebreeuwse teksten heeft namelijk aangetoond dat én de Joden een geletterd volk waren én er voor de 1e ballingschap al een traditie was van een ‘geschreven woord’ bij de Joden, in tegenstelling tot de aanname dat er sprake was van een ‘orale traditie’ (die bij nomaden-stammen zou passen).

Onderzoekers bekeken 16 inscripties en teksten, gedateerd op ca. 600 voor Christus, gevonden in een voormalig fort (Arad) uit het zuiden van het toenmalige Juda. De inscripties bevatten instructies voor troepenverplaatsingen, boekhoudkundige gegevens, voorraadbeheer en correspondentie met andere (militaire) forten.

Analyse wees er op dat er sprake was van minimaal zes handschriften (schrijvers). De onderzoekers constateren dat er nogal wat gewone zaken beschreven werden. Wat er op duidt dat het schrift, lezen en schrijven, breed in gebruik was. Niet alleen zeer belangrijke koninklijke besluiten of andere rijksaangelegenheden werden op schrift gesteld in die tijd, integendeel.

Dit komt overeen met eerdere vondsten van enige tijd later uit de Joodse Ballingschap in Babel. Ook daar werden zaken als huurovereenkomsten, inventarislijsten e.d. gevonden. Oftewel een gebruik van de (geschreven) taal zoals wij dat nu ook kennen.

Deze wijdverspreide geletterheid voor de val van Jeruzalem heeft belangrijke implicaties voor de tijdlijn van de Hebreeuwse Bijbel“, zeggen de onderzoekers. Hoewel Bijbelse teksten door geleerde personen zouden kunnen zijn geshreven en zouden kunnen zijn verteld (voorgelezen) aan de ongeletterden stellen de onderzoekers dat “een geletterde bevolking een betere inbedding van de completering van een dusdanig groot werk zou geven” [..]

Vastgesteld kan worden dat de ‘moderne theologie’, die zich nog steeds beroept op verouderde gegevens en data uit het begin van de vorige eeuw (!) en nieuwe vondsten en data negeert, zo langzamerhand geen basis meer heeft. Zeker wetenschappelijk gezien niet meer.

Meer en meer moet op basis van objectieve wetenschappelijke data en vondsten vastgesteld worden dat de ‘traditionele’ opvattingen over de betrouwbaarheid van de Bijbel overeind blijven en zelfs alleen maar bevestigd worden. Zoals ook het ‘interne bewijs’ van de Bijbel daar ook natuurlijk op wijst. Denk bijvoorbeeld aan de vele malen dat er in de verhalen terug verwezen wordt naar geschreven bronnen.

Bronnen:
> International Business Times
Associated Press/US News

Aanslag in Pakistan eist groot aantal levens van voornamelijk christenen

Pasen wordt Christelijke feestdag in PakistanDe eerste officiële vrije paasdag, voor Christenen in Pakistan, is op een bloedbad uitgelopen.

In een park in Lahore, in een voornamelijk christelijke wijk, is een bomaanslag gepleegd in een park waar veel, met name christenen, genoten van hun vrije dag. De aanslag werd gepleegd door een zelfmoord-terrorist. Waarschijnlijk werd de aanslag gepleegd vanuit religieuze motieven. De eerste berichten spreken van 65 doden en meer dan 280 gewonden – voornamelijk vrouwen en kinderen.

Lees verder/bronnen:
New York times
Huffington Post

[update – 28/03/2016]

Via Facebook hadden we contact met Naveed Aziz, bestuursvoorzier van “God Provides International Ministries” in Lahore. Hij liet weten dat er inmiddels zo’n 325 gewonden waren en bevestigde dat er naar schatting 65 overledenen zijn. Onder de gewonden ook enkele vrienden van hem.

De aanslag was duidelijk gericht tegen de Christelijke minderheid (zo’n 5% van de inwoners van Lahore), zo bevestigt ook de EO.

 

Iran kent snelst groeiende Evangelische kerken ter wereld

Evangelische kerken in Iran snelstgroeiende geloofsgemeenschap

Iran is één van de meest gevaarlijke landen in de wereld voor volgelingen van Jezus Christus. Bijna alle ‘bovengrondse’ Farsi-sprekende kerken zijn gesloten en huisgemeenten worden met regelmaat door de politie geïntimideerd en overvallen. De leiders van de kerken worden gearresteerd.

Evangelisatie door christenen is tegen de wet en er staat zelfs doodstraf op. Maar ondanks de furieuze inspanningen van de Iraanse leiders om het christendom tot staan te brengen is de Evangelische kerk in Iran de snelstgroeiende Evangelische gemeenschap ter wereld, zo blijkt uit de statistieken van “Operation World”. Vooral Iran’s harde aanpak en geweld in naam van de islam heeft gezorgd voor teleurstellingen en zoeken naar waarheid bij de Iraniërs.

Sattelietontvangers veel gebruikt in het Midden OostenMaar hoe kan het dat het aantal gelovigen in Iran zo snel groeit, ondanks de onderdrukking van het christendom vanuit de overheid?

Ondanks de gevaren delen Iraanse gelovigen hun geloof. En SAT-7’s uitzendingen van christelijke programma’s kunnen door iedereen worden ontvangen via de satellietontvangers – alom in gebruik in Iran net als overigens in het hele Midden-Oosten.

Tegen de verdrukking in groeien de Iraanse geloofsgemeenschappen – vaak dus met gevaar voor eigen leven. De Evangelische gemeenten groeien daar dus sneller dan waar ook ter wereld. Hetzelfde verschijnsel zagen we tot in de jaren ’90 van de vorige eeuw in het voormalige Oostblok en, ook tegenwoordig nog, ook in China waar ondanks de tegenwerking van de communistische leiders het christendom nog steeds groeit.

 

> Bron: Mark Ellis, Special to ASSIST News Service

Waarom radicaliseren jonge moslims?

palestijns meisjeWaarom radicaliseren sommige jonge moslims en gaan ze zich aansluiten bij IS of andere terreur groepen? Die vraag is, naar aanleiding van de aanslagen in Zaventem, weer -of: nog steeds- actueel.

Schrijver, en voormalig moslim, Nabeel Qureshi, concludeert na drie jaar onderzoek dat de reden theologisch is. Nabeel groeide zelf op in een Islamitisch gezin en was altijd geleerd dat de Islam een religie van vrede is. Hij kon dit echter niet rijmen met wat hij las in de Koran een, volgens hem, boek dat niet anders predikt dan geweld.

De vraag die hij wil beantwoorden is: hoe moet de moslimgemeenschap het radicaliseren van (sommige) moslim-jongeren oplossen? Is er een reformatie nodig van de islam of iets anders?

Bijgaande een (engelstalig) interview op FOX News.

Pasen Christelijke feestdag in Pakistan

Pasen wordt Christelijke feestdag in PakistanIn Pakistan is een resolutie aangenomen waarmee de feestdagen van christenen officieel worden erkend. Pakistaanse christenen hebben hierdoor de mogelijkheid om vrij nemen met Pasen om het feest te vieren, zo meldt de Evangelische Omroep.

Ook de hindoeïstische feestdagen, Holi en Divali, zijn nu erkend als feestdagen. Het is de eerste keer in 69 jaar dat religieuze minderheden in Pakistan hun nationale feestdagen mogen vieren.

> Lees verder