Margarita mag blijven

Ik smeerde net een extra beschuitje voor ’t ontbijt. Onder het motto “gewoon, omdat ik er zin in heb”. Buiten hoor ik het busje van het schoolvervoer een kind afhalen, de “veegauto” komt voorbij.

Zo meteen ga ik met de auto vriendje van één van de dochters naar station brengen waar hij met de van overheidswege verstrekte OV-kaart naar school kan reizen.

2015_MargaritaMoetBlijven

Ondertussen lees ik in een online krant over de armste landen ter wereld en hoe die nauwelijks ontwikkelingshulp krijgen van de EU. Zie ik reacties van mensen over “hoe gek we wel niet zijn om vluchtelingen op te vangen”, .. dat die moeten “oprotten” want ze “pikken onze banen in” en “vreten van ons geld”.. ik slik de laatste stukjes van m’n extra beschuitje door. En schenk nog maar een 2e koffie in.

Dat extra beschuitje heeft opeens een nare nasmaak.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Nieuws om “trots op te zijn”. Margarita mag blijven. Heel veel Nederlanders hebben zich ingezet voor Margarita Alexandrova en haar moeder, die omwille van hun geloof gevlucht waren. Ze zijn na 7 jaar juridisch gesteggel eindelijk veilig.

Hoe veilig is “draagbare gezondheid”?

Gepersonaliseerde gezondheidszorg wordt steeds meer gemeengoed, chips – geïmplanteerd of op de huid geplakt – verzamelen data over de gezondheidstoestand of medicijn-inname, of de noodzaak tot het zich melden in bijvoorbeeld het ziekenhuis.

kan een hacker straks bij uw implantaat

Kunnen hackers medicinale implantaten beïnvloeden?

Meer en meer bedrijven storten zich op de markt waar inmidels miljarden in om gaat. De technologie gaat met sprongen vooruit, echter de wetgeving én beveiliging van de technologie is zorgwekkend op achterstand aan het raken zo meldt CNBC. Volgens het artikel op CNBC bestaat er een risico op “data hacks”, oftewel het uitlezen van patiënten hun persoonlijke data of zelfs het in de war sturen er van (met grote gevolgen!). Zo zou een kwaadwillende bijvoorbeeld de medicijnregulering of een pacemaker kunnen ontregelen.

Het artikel meldt wat de reden is voor eventuele pogingen tot diefstal van deze “persoonlijke data”. Geld. Hackers kunnen geld vragen voor deze data (bij doorverkoop) of, erger nog, de gebruikers chanteren. Eén inbraak in een centrale computer die honderden of duizenden patiënten monitort kan rampzalige gevolgen hebben voor de patiënten, medici en de leveranciers. Deze persoonlijke medische data is dan ook tot wel 10 keer zoveel waard als gestolen creditcardnummers. Waarmee duidelijk mag zijn waarom criminelen zich met graagte hier op storten.

Your personal health information is about 10 times more valuable than a stolen credit card number on the black market.

Experts vragen nu aandacht voor betere, en meer met de ontwikkelingen in de pas lopende, bescherming van de patiënten.

 

Zegel Koning Hizkia gevonden bij Jeruzalem

bijbel_oudDe zegelafdruk van een van de koningen van Juda is gevonden bij opgravingen in Jeruzalem. De 2700 jaar oude afdruk is van de Bijbelse koning Hizkia.

In de Bijbel wordt op veel plaatsen over Hizkia gesproken. Hij werd door de Bijbel geroemd als koning die God diende.

Hizkia had een sterker vertrouwen in de HERE, de God van Israël, dan menig koning voor of na hem. – 2 Kon. 18:5

Voor Koning Hizkia, koning over Juda, is meer  “buiten bijbels” bewijs. Het Prisma van Sanherib spreekt namelijk ook over hem:

“Wat Hizkia de Jood aangaat, hij onderwierp zich niet aan mij, ik belegerde 46 van zijn versterkte steden, ommuurde vestingen en talloze dorpen en overmeesterde ze door aangestampte taluds en stormrammen, voetvolkaanvallen, mijnen, stootblokken, alsook sappeurswerk… Hemzelf maakte ik tot gevangene in Jeruzalem, in zijn koninklijke residentie, als een vogel in een kooi” (vertaling van het prisma van Sanherib naar Ancient Near Eastern Texts).

De zegelafdruk is gevonden op de plaats van een oude vuilstort bij de muren die rond de oude stad van Jeruzalem liggen.

>> Lees verder: nos.nl
>> Lees verder: nu.nl

De Noorse Profetie

Er is op dit moment veel aandacht voor het onderstaande verhaal, in de wereld gebracht door Emanuel Minos (1925-2014), een Evangelist. Wij kregen het ook een aantal malen toegestuurd van mensen en er wordt enthousiast over geschreven op veel websites.

mosterdWanneer er sprake is van een visioen of ‘gezicht’ is er sprake van profetie. Profetie heeft één kenmerk dat vooropstaat: het “ziet in de toekomst”.

In dit artikel analyseren we de profetie en gaan we kort in op Emanuel Minos die in veel artikelen “de Billy Graham van Noorwegen” wordt genoemd.

Vraag die centraal staat in het artikel: kloppen de feiten? En, ook niet onbelangrijk: is er enig bewijs dat deze profetie origineel in 1968 is uitgesproken?

> Download de PDF (volledig artikel)

Bekende welvaartspredikers “zegenen” Donald Trump (video)

new-york-508814_640Bekende welvaartsevangelisten zoals Paula White, Kenneth Copeland, Jan Crouch, Dr. David Jeremiah en Robert Jeffress hebben tijdens een twee uur durende bijeenkomst in de Trump Tower hun “zegen uitgesproken” en voorbede gedaan voor de omstreden presidentskandidaat Donald Trump.

In een video die online gebracht is, is te zien hoe de Amerikaanse televisiepredikanten en evangelisten en hem de “handen opleggen”.

Zo’n vijfitg bekende predikers en evangelisten, voornamelijk aanhangers van het welvaartsevangelie, waren bijeen in de Trump Tower in een twee uur durende bijeenkomst om Trump te ‘adviseren’ en voorbede te doen voor hem.

Zie verder: ChristianNews

 

Nepal geen hindoeistische staat

hindoeistische staat

 

Met een twee derde meerderheid heeft de volksvertegenwoordiging in Nepal er voor gekozen de grondwet niet te veranderen en officieel een seculiere staat te blijven

Christenen, Moslims, Boedhisten en andere regigieuze groeperingen hadden de afgelopen maanden zich verzet tegen het voorstel om van Nepal officieel een, bij grondwet, hindoeistische staat te maken. Christenen hadden daarnaast een driedaags vasten uitgeroepen in de hoofdstad.

> Bron: Assist News

Christenen in Huizen doelwit van moslimextremisten?

bully-655660_640Voorganger Sieb Buiten, die tot voor kort predikant was van de VPE-gemeente in Huizen, stelt dat een aangestoken caravanbrand in Huizen die deze week een christelijk gezin trof, niet op zichzelf staat. Hij legt een link met moslimextremisten. „Bij twee van de drie autobranden waarvan ik heb gehoord, ging het om de auto van een christen.”

De Gooi- en Eemlander schrijft dat de slachtoffers van de recente caravanbrand zichzelf niet als doelwit zien, ondanks het feit dat hun van andere christenen geleende auto onlangs ook al ernstig werd beschadigd. „Misschien zien we het over een halfjaar anders.” De politie heeft geen reden om aan te nemen dat het gaat om daden tegen christenen.

>> Lees verder: Reformatorisch Dagblad

 

Margarita moet in Nederland blijven

Van/via Aantekeningen bij de Bijbel

2015_MargaritaMoetBlijven

 

Margarita, die hier 7 jaar in Nederland heeft gewoond en hier een leven heeft opgebouwd, moet samen met haar moeder terug moet naar Oezbekistan. Een land waar ze absoluut niet veilig zijn omdat ze er worden vervolgd voor politieke en religieuze redenen (Oezbekistan staat 15e op de lijst van Open Doors!).

Ook voor het kinderpardon is ze afgewezen, een regeling die opgesteld is voor kinderen die lang in Nederland verblijven en helemaal geïntegreerd zijn. Het was bedoeld zodat hun levens niet worden gebroken als ze plotseling uitgezet worden naar ‘hun eigen’land. Nederland is haar eigen land. Dat mogen ze niet zomaar van haar afpakken!! Ze is één van ons, en ze mogen haar niet zomaar bij ons wegnemen!!

> Teken de petitie, klik hier

Amerikaanse predikanten gedwongen tot sluiten ‘homohuwelijken’?

wittehuis-twitter

Nadat in de VS in alle staten het gelijkgeslachtelijke huwelijk is toegestaan, ook wel het ‘homohuwelijk’ genoemd zijn de eerste predikanten in het nauw gebracht door LGBT-activisten: zij eisen door predikanten in de echt te worden verbonden, echter, deze predikanten hebben hier vanuit hun overtuiging bezwaar tegen. Met als gevolg dat er rechtszaken tegen de predikanten worden aangespannen, zo meldt FoxNews.

Commercieel

In de VS kan iedereen die ‘ordained minister’ (gewijd predikant) is huwelijken voltrekken. Er zijn door de hele VS “wedding chapels” waar “predikanten”, tegen een vergoeding, huwelijksceremonies uitvoeren. Zeer bekend zijn bijvoorbeeld de “wedding chapels” in Las Vegas.

Dit is een “commercieel verhaal”, uiteraard, maar de predikanten die dit doen zijn (meestal) wel gelovigen. Omdat het betreffende huwelijk echter ook door de staat erkend wordt op veel plaatsen vallen deze ‘chapels’ nu onder de wetgeving welke gelijkgeslachtelijke huwelijken als regulier huwelijk bestempelen. Met als gevolg dat de predikanten wettelijk gezien onder de werking, als verlengstuk van de staat, van deze wetgeving vallen. En dus niet mogen weigeren een ‘homohuwelijk’ te voltrekken.

De enige optie voor de predikanten, die dergelijke “ministries” opereren, om toch onder de werking van deze wet uit te komen is het oprichten van een kerkgenootschap. Echter, zo laat de commentator weten, .. zolang er een vergoeding betaald wordt voor de huwelijksvoltrekking is er sprake van een ‘commerciële dienst’. En dus dient men zich aan de wet te houden.

Kerken in het nauw?

De juriste in de uitzending laat weten dat er daardoor een ‘interessant fenomeen’  ontstaat omdat bijna álle kerken toch een zekere (onkosten)vergoeding vragen voor een huwelijksdienst. En daarmee juridisch gezien onder de werking van deze nieuwe wetgeving zouden kunnen komen te vallen. Met als gevolg dat kerken in de VS, zodra zij ook maar énige (onkosten)vergoeding vragen voor een huwelijksinzegening, gedwongen kunnen worden een homoseksueel stel in de echt te verbinden. Een uitwerking van de nieuwe wetgeving waar waarschijnlijk niet veel mensen rekening mee hadden gehouden, maar de LGBT-activisten kennelijk wel, zo claimt men, aangezien er direct processen werden aangespannen…